Instruktioner

Börja med att välja vilken typ av motorcykel, beroende på det ska det vara olika mycket häng. Efter det söker du på nätet efter slaglängden (eng. wheel travel) och anger. Sedan mäter du fram och bak på flera olika sätt. Efter det får du fram resultatest. Baserat på resultatet justerar du, mäter och repretera tills du uppnår rätt värde.

1. Välj hojtyp

2. Ange slaglängd

Slaglängd
Fram
Bak

3. Mät

Alla värden ska vara i mm!
A betyder att man drar upp änden av motorcykeln och sedan MJUKT släpper ner den.
B betyder att man trycker ned änden av motorcykeln och sedan MJUKT släpper upp den.
Om du är villig att acceptera mindre exakta värden kan du ange samma värde i A och B.

FRAM
Helt utsträckt
Utan förare A
Utan förare B
Med förare A
Med förare B
BAK
Helt utsträckt
Utan förare A
Utan förare B
Med förare A
Med förare B

4. Resultat

FRAM
BAK