Här får du köra MC i bussfil

Stockholms stad var först i världen med att tillåta motorcyklar i bussfil. Det startades som ett försök på Skanstullsbron 1981 och permanentades ett år senare, 1982 eftersom alla inblandade såg detta som en bra åtgärd för att öka motorcyklisternas säkerhet. Sedan dess har SMC Stockholm försökt utöka antalet bussfiler där MC får köra. I juni 2019 är MC tillåten på tio gator i Stockholms och Järfälla kommuner samt tre av Trafikverkets vägar. Här hittar du dessa!

Bussfiler i Stockholms län där MC tillåts. Inom parentes årtal då föreskriften trädde i kraft. Ibland finns flera föreskrifter för samma väg, orsaken är att det rör sig om olika delar och körriktning. 

Stockholms stad

Gamla Bromstensvägen (oktober 2009)
Kvarnbacksvägen (november 2009)
Kvarnbacksvägen (februari 2016)
Kvarnbacksvägen 2 (februari 2016)

Grönlandsgatan (mars 2016)
Grönlandsgatan (mars 2016)
Ulvsundavägen (feb 2016)
Kistagången (feb 2016)
Kistagången (juli 2021)
Drottningholmsvägen (april 2020)
Folkungagatan (2018)
Folkungagatan 2 (2018)

Londonviadukten (2018)

Tellusborgsvägen (juni 2021)

Värmdövägen (april 2018)
Värmdövägen 2 (april 2018)
Värmdövägen 3 (november 2009)

Örbyleden (juli 2019)
Örbyleden (juli 2019)

Järfälla kommun
Tidigare fick MC framföras i bussfil på Norrviksvägen (mars 2010). Denna föreskrift upphörde 2020 efter ett beslut i kommunen. SMC Stockholm har inte bjudits in för att diskutera detta, svara på remiss eller informerats om förändringen. SMC Stockholm kommer att kontakta kommunen. 

Trafikverket
Väg 261 Ekerö 
(maj 2019)
Väg 222 Nacka (oktober 2008)
Väg 222 Nacka (september 2011)

SMC och SMC Stockholm har drivit frågan om att få köra MC i bussfil under många år. Läs mer på SMC:s hemsida. 

Detta är en förteckning över gator och vägar där MC får köra i bussfil juni 2019. Observera att detta kan förändras genom beslut i kommuner och av Länsstyrelsen (statliga vägar). Du hittar alla föreskrifter på Transportstyrelsens hemsida.


Så här ser det ut på allt fler gator i Stockholm, detta är Fleminggatan. Bussfiler breddas och öppnas för trampcykel. Samtidigt minskas övriga körfält vilket gör att motorcyklar och mopeder får trängas ännu mer med övrig trafik. Här vill SMC Stockholm att även motorcyklar och moped klass I ska få köra vid trängsel. 

SMC:s dokument om vilka regler som gäller för MC i bussfil och vår syn på hur MC-körning ska ske i bussfilerna.