Motorcyklisten

Motorcyklisten är den viktigaste faktorn för säkerhet under MC-körning. Det är självklart eftersom föraren alltid har huvudansvaret under färd. Det gäller motorcyklister i ännu högre grad än andra trafikanter- det är mer krävande att köra en tvåhjuling jämfört med en bil som har fyra hjul. MC-förare måste undvika både att olyckor sker och minimera skaderisken eftersom trafikmiljön utgår för dem som åker i en personbil - inte utifrån oss som kör MC. Motorcyklister är generellt väl medvetna om riskerna kring att köra motorcykel och hur man minimerar dem. Motorcyklister vill, precis som alla andra som vistas ute på vägarna, komma fram på ett säkert sätt och och skiljer sig därmed inte från andra trafikanter.

Till vänster hittar du information i olika frågor som rör dig som MC-förare.