Välkommen till SMC Stockholms Årsmöte 2022

2022-03-15

Välkomna alla som har anmält sig till årsmötet 2022 i SMC Stockholm! Vi kan äntligen ses på plats- Scandic Klara Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm, vid Hötorget. För att deltagandet ska vara så smidigt som möjligt finner ni viktig information om årsmöte här.

På söndag den 20/3 mellan kl. 13 kommer själva mötet och omröstningen att äga rum.

Plats- Scandic Klara Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm, vid Hötorget.

Anmälan har varit till denna länk!

Som mötes Ordförande föreslår vi Lotta Kronåker Boström, en mycket duktig instruktör som känner till SMC och verksamheten mycket bra. 

Kallelse  

Verksamhetsinrikning

Agenda och verksamhetsinriktning

Stadgar 

Årsredovisningen Räkenskapsåret 2021

Verksamhetsberättelsen 2021

Budget 2022

Motioner
Det har inte inkommit några motioner till styrelsen under de gångna året. 

Vad ska en distrikts styrelse göra?
Klicka på länken och se vilka roller som finns och vad dom gör.

 

Sittande styrelse idag; se länk

https://www.svmc.se/distrikt/stockholm/organisation/stockholmsstyrelsen/

 

Tidigare protokoll

Valberedningens förslag till styrelse 
Ordförande: Christina "Nina" Wallenberg (nyval 1 år)
Vice Ordförande: Mikael Lindén (Sittande, 2023) 

Sekreterare: Haidi Leifvert (Sittande, 2023) 
Kassör: Anneli Sönmez (Omval 2år) 


Ledamot/ vice sekreterare: Vakant (Nyval 2år)
Ledamot: Björn Compier (Omval 2år) 
Ledamot: Mattias Boström (Sittande, 2023) 

Suppleant: Peter Narbrink (omval 1 år)
Suppleant: Andreas Neuman(nyval 1 år)
Suppleant: Carlos Guiterrez (nyval 1 år)
Suppleant: Mikael Westin (nyval 1 år)

Valberedning: Ulf Stark (nyval 1 år)
Valberedning: Sven-Erik "Chip" Claesson (nyval 1 år)
Valberedning: Olle Henriksson (nyval 1 år)

Om ni har några frågor kan ni alltid vända er till SMC Stockholms styrelse eller till SMC:s kansli som i sitt stödfunktion med digitala årsmöten också kan besvara era frågor vid behov. 

Väl mött! Ses där! 

Styrelsen i Stockholm