Se Oss - #ThinkBikes

Ingen vill skada sin medtrafikant, men varannan motorcyklist som dödas i trafiken gör det i kollision med ett annat fordon. Det finns många faktorer som orsakar olyckorna; motorcyklisterna själva och vägmiljöns utformning men allt för ofta beror olyckor på att andra trafikanter inte uppmärksammat motorcyklister.

SMC driver därför kampanjerna Se Oss och #ThinkBikes för att uppmärksamma problematiken och därmed minska olyckor mellan motorcyklister och andra trafikanter. Därför delar vi årligen ut dekaler i form av varningstrianglar med motorcyklar till alla medlemmar.

Dekalerna skickas direkt hem till alla medlemmar och delas ut till övriga trafikanter i samband med olika aktiviteter runt om i landet. Dekalerna ska sättas på instrumentpanelen i bilen eller på någon annan plats där föraren påminns om att titta extra noga efter oskyddade trafikanter. Dekalerna och kampanjen går i sociala medier under namnet #ThinkBikes Använd gärna hashtagen för att sprida budskapet!

På denna sida har SMC samlat information till media, till andra trafikanter, till motorcyklister, till väghållare och andra. Syftet är att öka kunskaperna om problemet och därmed bidra till att minska kollisioner mellan motorcyklister och andra trafikanter.

Vad kan andra trafikanter göra för att minska risken att krocka med en motorcyklist?
Det finns mycket forskning som beskriver varför bilister inte ser motorcyklister. Utifrån detta har vi samlat tips till andra trafikanter för att minska risken för kollisioner.
Tips till andra trafikanter

Hur kan motorcyklister minska risken att krocka med andra fordon?
Även om all forskning visar att andra trafikanter oftast är vållande i en kollision, är motorcyklisterna de största förlorarna.
Tips till motorcyklister.

Skymd sikt i korsningar
Djupstudierna från 2000-2003 visade att i en tredjedel av korsningsolyckorna där en motorcyklist dödades var sikten skymd. Motsvarande statistik saknas från 2004 och framåt. SMC har lämnat förslag till väghållare om hur probematiken kan undvikas.
Förslag till väghållare

Material
På denna sida har SMC samlat material som kan användas för att sprida kunskap om Se Oss-problematiken. Se och sprid gärna SMC:s "Se Oss-kampanjfilm" som finns på både svenska och engelska på denna sida.

Forskning
Det finns mycket forskning som beskriver olika aspekter av problematiken motorcyklisters synbarhet och andra trafikanters uppmärksamhet.
Här har SMC samlat en del av den.

Kampanjer i andra länder
Uppmärksamhetskampanjer riktade mot främst bilister är ett vanligt inslag i trafiksäkerhetsarbetet för motorcyklister i många länder.
På denna sida
har SMC samlat ett antal filmer som ska få andra trafikanter att se motorcyklister.

Pressklipp

För att synliggöra alla olyckor som kan ha med uppmärksamhetsproblematiken att göra samlar SMC sedan några år tillbaka in länkar till tidningsartiklar och notiser som handlar om kollisioner mellan motorcyklister och andra trafikanter.

Pressklipp 2010
Att problemet är stort syns på antalet; totalt över 300 klipp samlades in första året. Pressklipp 2010 finns här.

Pressklipp 2011
med artiklar och notiser om kollisioner mellan motorcyklar och andra trafikanter.
Pressklipp 2011 hittar du här.

Pressklipp 2012
SMC fortsatte med samling av uppgifter. Sidan med pressklipp 2012 hittar du här.

Pressklipp 2013

Läs 2013-års insamlade klipp här.

Pressklipp 2014

Läs 2014-års pressklipp här.

Pressklipp 2015

Pressklipp från 2015 samlar vi här

Pressklipp 2016

Årets presklipp finns här. 

 

 


(Klicka för större version)

 

(Klicka för större version)