Grus på vägen - vad gör jag?

2022-04-26

SMC kontaktas av medlemmar som klagar på grus från snabellagningar, förseglingar och stödremsor där gruset ligger på vägen längre än vad reglerna kräver och där varningsskyltar saknas. Kontakta alltid Trafikverket och larma om gruset för att minska risken för MC-olyckor. Om inget händer, kontakta ansvarig entreprenör. SMC tipsar om hur du kan göra!

Det sker omkring 600 olyckor varje år på grus. Tyvärr leder grus på belagda vägar också till allvarliga MC-olyckor med livslånga skador och dödsfall. I var fjärde olycka med en allvarligt skadad uppger MC-föraren att grus bidragit till olyckan. En Demoskopundersökning visar att det SMC:s arbete för säkrare vägar är det allra viktigaste för medlemmarna. För SMC är det därför självklart att ständigt uppmärksamma detta och göra allt för att minska olycks-och skaderisken för alla som färdas på de svenska vägarna. 

Hur länge får det ligga grus på vägen?

Grus från vinterväghållning: hur länge det får ligga kvar beror på var i Sverige vägen finns. Ju längre norrut, desto längre får gruset ligga kvar. Senast 1 juni ska allt grus från vinterväghållningen vara borta. 

Grus från snabellagning: grus från snabellagning ska vara borta inom 12-24 timmar beroende på vägklass. Så länge det finns grus på vägen ska varningsskylt sitta uppe och skyltarna ska sättas upp enligt ett särskilt regelverk. 

Försegling: är en liknande lagningsmetod som snabellagning av hål och  sprickor. Här ska gruset vara borta inom 6-48 timmar beroende på vägklass.  Så länge det finns grus på vägen ska varningsskylt sitta uppe och skyltarna ska sättas upp enligt ett särskilt regelverk.

Stödremsor: Stödremsan är den smala grusremsa som finns utanför beläggningskanten på belagda vägar utan kantsten. Den viktigaste funktionen de har är att stödja beläggningskanten så att den inte spricker eller deformeras på annat sätt. Gruset fyller ingen som helst funktion på vägen. Gruset ska ha sådan beskaffenhet och vara packat så att det inte dras ut på vägen om det trafikeras av fordon. Om grus ständigt dras ut ska varningsskylt sättas upp i avvaktan på att stödremsan åtgärdas. Stödremsan kan förstärkas med bindemedel och annat. 

Kontakta Trafikverket om brister på statliga vägar

Telefon: Kolla vägnummer först. Ring 0771-921 921 och beskriv problemet. 

E-post: Om du inte kan ringa eller telefonkön är lång - använd Trafikverkets formulär för att anmäla brister. Du kan också skicka e-post till trafikverket@trafikverket.se 

Kontakta entreprenören: Om det inte händer något trots att du ringt och mailat, till exempel att gruset ligger kvar, att varningsskyltar sitter uppe eller att inget händer överhuvudtaget så kan du kontakta Trafikverkets entreprenör direkt. Det finns en entreprenör i alla driftområden och här hittar du dem. Sök på län och sedan område. 

Kontakta kommunen om deras vägar och gator

SMC får också samtal om grus, halka, dammbindning och hal asfalt som ökar olycksrisken för MC. Ring kommunen och be att få tala med den avdelning som ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator och vägar. 

Läs mer på SMC:s sida om Brist på friktion. 


Grus från snabellagning


Exempel på stödremsa som inte uppfyller kravet på att den ska ligga utanför vägkanten. 


Illustration: Gunnar Fahlström