MC-säkerhet avhandlades på Transportforum

2017-01-23

På VTI:s årliga event Transportforum fanns ett seminarium som handlade om MC-säkerhet. Det var välbesökt och flera intressanta föredrag hölls med olika idéer och underlag till ökad MC-säkerhet. Tyvärr fanns ingen representant på plats från Regeringen, Trafikverket eller Transportstyrelsen som kunde berätta om vilka satsningar som är planerade för motorcyklar inom ramen för Nystart Nollvisionen.

(Brist på) MC-hänsyn vid drift, underhåll och utformning av vägar
Johan Granlund, WSP Group, höll en presentation som visade på vilka behov motorcyklister har i fråga om drift, underhåll, planläggning, utformning samt om- och nybyggnation av vägar.  Johan menar att Sverige totalt misslyckats med att nå målet att sänka svåra skador mer hos oskyddade på MC, än hos bilister vilket faktiskt var vad riksdagen beslutade ifråga om Nollvisionen 1997.

Johan pekade på mängder av enkla åtgärder som ger effekter i sänkta döds- och olyckstal i andra länder.  Några exempel är förstärkta stödremsor, underglidningsskydd på räcken, bättre MC-anpassade friktionsmätningar, ökad bredd på vägren samt översyn av kurvor på befintliga vägar. Det skulle vara både enkelt och kostnadseffektivt för Sverige att införa nya regler som utgår från behoven hos oskyddade trafikanter men viljan har hittills saknats.  Tyvärr är omsorgen om grodor, uttrar och andra djur större, än när det gäller att inkludera motorcyklister i utformningsregler av svenska gator och vägar.
Presentation

Norges arbeid med å inkludere motorsyklister i transportpolitikken

Morten Hansen, NMCU, höll en presentation om MC-strategin i Norge som skapats av Statens Vegvesen och NMCU. Norge har kommit betydligt längre då det gäller att inkludera motorcyklar i all slags transportpolitik. Det handlar om allt från drift och underhåll till vägutformning och trafikregler. Motorcyklar är t ex tillåtna i alla bussfiler och undantagna från ”bompeng”, MC-parkeringar är oftast gratis och vajerräcken är förbjudna sedan över tio år. Statens Vegvesen stöttar frivillig fortbildning och projektet Full Kontroll,  de har gett ut en handbok om MC-säkerhet för alla som arbetar med vägfrågor på något sätt, de har inkluderat MC-säkerhet i handboken om räcken, de genomför årliga MC-dagar och MC-Forum i alla norska fylken, de genomför gemensamma trafiksäkerhetsinspektioner som ligger till grund för vägmiljösatsningar för MC-säkerhet.

Runt om i Norge satsar också Statens Vegvesen ett antal miljoner årligen på att förbättra vägmiljön för MC, t ex genom att montera underglidningsskydd på befintliga vägar. Utöver detta har man skapat Nollvisionssträckor för MC som fungerar som ”laboratorium för MC-säkerhet”. För alla deltagare var det uppenbart att Norge ligger långt före Sverige då det gäller MC-säkerhet och att integrera tvåhjuliga motorfordon i transportsystemet. Det fanns tyvärr inga representanter från regering, Trafikverket eller Transportstyrelsen som kunde säga hur arbetet i Sverige är planerat inom ramen för Nystart Nollvisionen.
Presentation.

Towards a Safe System Approach to Prevent Health Loss among Motorcyclists
Matteo Rizzi, Folksam, har gjort en doktorsavhandling där det övergripande syftet är att ta reda på vad som leder till en krasch med MC med och utan ABS. En stabil MC som inte går omkull är en mycket viktig faktor för att minska skaderisken. Matteo pekar på att motorcyklarnas utformning måste bli säkrare och anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter genom olika skydd för att minska skaderisken vid olyckor, t ex genom benskydd, antisladdsystem, airbags, dubbla framhjul, nödbroms och utveckling av ABS-bromsarna som ökar motorcykelns stabilitet och gör olyckorna med förutsägbara. Matteo anser att mer fokus bör läggas på olyckor som sker då MC-förare sitter upprätt på fordonet, tex vad gäller räckesolyckor. Matten framförde också att MC-design måste bli bättre för att kunna samverka med vägmiljöns utformning och öka MC-säkerheten.
Presentation 


Johan Granlund höll en spännande dragning med många smarta exempel på hur MC-säkerheten kan förbättras i fråga om vägmiljö. 


Morten Hansen, NMCU, berättade hur man lyckats inkludera motorcyklister i alla sammanhang i Norge. 


Matteo Rizzi, Folksam, har doktorerat vid Chalmers i MC-säkerhet och talade om vikten av att utveckla motorcyklar för att öka säkerheten.