Statistik

Här hittar du all slags statistik som har med motorcyklar att göra. Är det något som saknas? Kontakta info@svmc.se

Medlemsantal och medlemsutveckling SMC

31 december 2019 hade SMC: 64 399 medlemmar.

Medelåldern på en svensk MC-ägare med motorcykel i trafik var 30 september 2020 54 år
Medelålder SMC-medlemmar var 1 juli 2019 50 år.
 

Av SMC-medlemmarna  28 april 2020 var 13,5 % kvinnor och  86,5 % män. Av alla svenska MC-ägare 30 juni 2019 var 9 % kvinnor, 88 % män och resten juridiska ägare. 

 

Körkortsstatistik

Trafikverkets förarprovsstatistik.  

SMC:s sammanställning över godkända körprov för A-proven samt andelen A1 och andelen kvinnor perioden 2001-2019, siffror och diagram. 

Godkännandegrad 2014 utifrån kön samt när prov bokas privat eller via trafikskola (Källa: VTI och Trafikverket). 

Transportstyrelsens hemsida finns aktuell information om hur många körkortsinnehavare det finns i Sverige för respektive behörighet.

Fordonsstatistik

Trafikanalys presenterar svensk fordonsstatistik. Nedan har SMC samlat vissa uppgifter om MC.

Fordon i varje län och kommun 31 december 2019.(Trafikanalys)

MC beståndet mellan 2010 och 2019 uppdelat mellan, män kvinnor och juridiska personer (Trafikanalys)

Den 30 september 2020 fanns 323 389 motorcyklar i trafik som ägdes av 259 274 personer. Det betyder att man äger i genomsnitt 1,24 MC och att 64 115 personer äger fler än en MC. Det betyder också att var fjärde svensk MC-ägare är SMC-medlem.

Antalet MC registrerade med sidovagn  30 juni: 3413 st

Antalet MC registrerade som eldrivna/elhybrid MC 30 juni: 2127 st

MC-beståndet i Sverige

Antal motorcyklar i trafik 2015-2019 (Trafikanalys) 

Antal nyregistreringar 2015-2019 (Trafikanalys)

Antal tjejer som äger en motorcykel (Trafikanalys)

MC-beståndet i Sverige, Fördelat på MC-typ och baserat på Fordonsregistret 2003-2009 (Michael Fored Karolinska Institutet).

Körsträckor

Samtliga körsträckor är baserade på mätarställning vid kontrollbesiktning vilket ger en årlig genomsnittlig körsträcka.  

Genomsnittlig årlig körsträcka för samtliga fordonslag under 2019 - en jämförelse (Trafikanalys)

Genomsnittlig årlig körsträcka utifrån ägare 2007-2017 (Trafikanalys)

Genomsnittlig körsträcka 2017 utifrån ägare 2017 (Trafikanalys)

Körsträcka och antal MC utifrån modellår och ägare 2017 (Trafikanalys)

Genomsnittlig körsträcka utifrån län och fordon 2017 (Trafikanalys)

Genomsnittlig körsträcka utifrån cylindervolym 2017 (Trafikanalys)

Trafikarbete (miljoner körda kilometer)  1990-2018 (Trafikanalys)

Statistik från  Europa

ACEM,  fordonsstatistik för hela EU.

FEMA (uppgifter från EU-kommissionen och ACEM): Jämförelse dödsolyckor på MC mellan EU-länder, 2014/2015. 

Olyckor för tvåhjulig motorcykel

Antalet dödade och svårt skadade på motorcykel /svårt skadade i förhållande till MC i trafik  2000-2019 (SMC) 

En avidentifierad lista från Trafikverket över dödade motorcyklister på tvåhjulig MC 2019 (27 personer)

En avidentifierad lista från Trafikverket över dödade motorcyklister på tvåhjulig MC 2018 (47 personer). 

En avidentifierad lista från Trafikverket över dödade motorcyklister på tvåhjulig MC 2017 (35 personer)

En avidentifierad lista från Trafikverket över dödade motorcyklister på tvåhjulig MC 2016 (37 personer). 

En avidentifierad lista från Trafikverket över dödade motorcyklister på tvåhjulig MC 2015 (43 personer). 

En avidentifierad lista från Trafikverket över dödade motorcyklister under 2014. 29 motorcyklister omkom på tvåhjulig motorcykel. 

Dödade och skadade per tusen fordon  1980-2018 för bilar och motorcyklar (SMC).

Dödade per tusen fordon  1980-2018 för bilar och motorcyklar (SMC).

Dödsorsak och skador vid allvarliga MC-olyckor


Dödsorsak, analys av dödsolyckor 2000-2003, Vägverket

Skadefördelning allvarligt respektive mycket allvarligt skadade av sjukvårdsrapporterade olyckor 2014-2019, Trafikverket 2020

Olyckstyp och var sker dödsolyckor?

Dödade och skadade efter olyckstyp, STRADA sjukvård och polis 2014-2019

På vilka platser skedde singelolyckorna, Trafikverkets djupstudier 2014-2019

Hastighetsgräns på vägar där MC-olyckor skett, STRADA sjukvård och polis 2014-2019

Sammanställning av alla dödsolyckor respektive endast singelolyckor på MC. Trafikverkets djupstudier 2005-2013 

Krockvåld och brister i vägbanan vid olyckor

Allvarligt skadade på MC i olyckor med löst grus, STRADA sjukvård 2014-2019

Krockvåld i singelolyckor på MC med dödlig utgång, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Brister i vägbanan i MC-olyckor med dödlig utgång, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Risk att dödas i räckesolycka, MC jämfört med bil per 1000 fordon, 2000-2016 (SMC)

Risk att dödas i räckesolycka, MC jämfört med bil per 1000 kilometer 2000-2016 (SMC)

MC-modeller i dödsolyckor

Omkomna på MC efter MC-typ, Trafikverkets djupstudier 2014-2019

Omkomna på mc efter mc-typ, Trafikverkets djupstudier 2008-2017

Andel MC-klasser i dödsolyckor, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Utveckling bland custom, supersport och standard i dödsolyckor, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Dödade med/ utan körkort

Dödsolyckor med MC-förare med/utan körkort 2011-2019 (SMC)

Andel påverkade i dödsolyckor med/utan körkort 2011-2019 (SMC)

Andel olagliga fordon i dödsolyckor utifrån körkortsinnehav 2011-2019 (SMC)

Andel utan körkort bland de omkomna 2000-2014 (Trafikverket)

Dödsolyckor med MC-förare med/utan körkort 2005-2010 (Trafikverket)

Hastighet i dödsolyckor

Bedömd hastighet i dödsolyckor 2014-2019, Trafikverkets djupstudier 2014-2019

Bedömd hastighet i en del av dödsolyckorna (114 av 376), Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Dödade, svårt skadade och allvarligt skadade utifrån hastighet på vägen 2006-2015, Trafikverket och Transportstyrelsen

Ägarförhållande, ägartid MC, körkortsförvärv, tid med körkortsinnehav bland dödsolyckor på MC 2005-2013

Körkortstid i dödsolyckor med MC, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Körkortsförvärv i dödsolyckor med MC, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Ägarförhållande i dödsolyckor med MC, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Ägartid MC i dödsolyckor med MC, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Trafikverkets underlag från djupstudier av dödsolyckor

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor ligger till grund för i stort sett allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Fyra sammanställningar finns nedan för åren 2000-2013. 

SMC, sammanställning av olycksstatistik - 2017 för användas i fortbildning för motorcyklister. 

Trafikverket, presentation av djupstudier av dödsolyckor på MC 2014-2019

Trafikverket, presentation av djupstudier av dödsolykcor på MC och moped varierande år mellan 2000-2015. 

Trafikverket, olycksutveckling MC och moped 2000-2014

Trafikverket, presentation av djupstudier av dödsolyckor på MC och moped  2009-2011.

Trafikverket, analys av allvarligt skadade motorcyklister och mopedister 2007-2011

Trafikverkets dupstudierapport av dödsolyckor 2000-2003. 

 

Transportstyrelsen och Trafikanalys statistik

På Transportstyrelsens hemsida publiceras dödade och svårt skadade för alla fordonslag, bland annat motorcyklar.  

Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer. 

Import 

 Tabell med importerade motorcyklar 1996-2012.

Stölder

Tyvärr stjäls det motorcyklar. SMC sammanställer varje år statistik för stulna motorcyklar. Källa Transportstyrelsens vägtrafikregister. 

Efterlysta fordon Sverige 2019, Larmtjänst

Kompendium stöldstatistik 2017-2018, hela landet och Stockholm i siffror. 

Stulna motorcyklar 1998-2016, hela landet och Stockholms län i siffror

Stulna motorcyklar 2016 hela landet och länsvis

Återfunna motorcyklar länsvis 2011-2016

Stulna motorcyklar 2010-2016 fördelat efter fabrikat

Kompendium MC-stölder, SMC mars 2017