Statistik

Här hittar du all slags statistik som har med motorcyklar att göra. Är det något som saknas? Kontakta info@svmc.se

Medlemsantal och medlemsutveckling SMC

31 december 2017 hade SMC: 67 936 medlemmar.

Medlemsutveckling SMC 1963-2016

Medelåldern på en svensk MC-ägare med motorcykel i trafik var 30 juni 2018 50 år
Medelålder SMC-medlemmar 9 augusti 201850 år.
 

Av SMC-medlemmarna 9 augusti 2018 var 15,5 % kvinnor och  84,5 % män. Av MC-ägarna 30 juni 2018 var 10,2 % kvinnor, 

Körkortsstatistik

Trafikverkets förarprovsstatistik.  

SMC:s sammanställning över godkända körprov för A-proven samt andelen A1 och andelen kvinnor perioden 2001-2017, siffror och diagram. 

Godkännandegrad 2014 utifrån kön samt när prov bokas privat eller via trafikskola (Källa: VTI och Trafikverket). 

Transportstyrelsens hemsida finns aktuell information om hur många körkortsinnehavare det finns i Sverige för respektive behörighet.

Fordonsstatistik

Trafikanalys presenterar svensk fordonsstatistik. Nedan har SMC samlat vissa uppgifter om MC.

Fordon i varje län och kommun 31 december 2017. (Trafikanalys)

Ägarförhållanden MC 2006-2015 ; män, kvinnor och juridiska personer (Trafikanalys)

30 juni 2018 fanns 325 248 motorcyklar i trafik, varav 14 029 upp till 125 kubik och 311 219 126 kubik eller större. Av dessa var därav 22 014 fyrhjuliga motorcyklar. 1 977 motorcyklar var registrerade som sidvagnsekipage. 1 272 motorcyklar var eldrivna.

Det fanns samtidigt 265 579 MC-ägare: 27 186 kvinnor, 234 780 män och 3 613 juridiska ägare. Det betyder att 59 669 personer äger mer än en motorcykel. 

MC-beståndet i Sverige

Motorcyklar i trafik utifrån årsmodell och kubik 2015 (Trafikanalys)

MC-beståndet utifrån ägare 2006-2015 (Trafikanalys)

MC-, ny- och avregistreringar utifrån kubik och ägare 2015 (Trafikanalys)

MC-beståndet i Sverige, Fördelat på MC-typ och baserat på Fordonsregistret 2003-2009 (Michael Fored Karolinska Institutet).

Körsträckor

Samtliga körsträckor är baserade på mätarställning vid kontrollbesiktning vilket ger en årlig genomsnittlig körsträcka.  

Genomsnittlig årlig körsträcka utifrån ägare 2005-2015 (Trafikanalys)

Körsträcka och antal MC utifrån modellår och ägare 2015 (Trafikanalys)

Genomsnittlig körsträcka utifrån län och fordon 2015 (Trafikanalys)

Trafikarbete (miljoner körda kilometer)  1990-2015 (Trafikanalys)

Statistik från  Europa

ACEM,  fordonsstatistik för hela EU.

FEMA (uppgifter från EU-kommissionen och ACEM): Jämförelse dödsolyckor på MC mellan EU-länder, 2014/2015. 

Olyckor för tvåhjulig motorcykel

Olyckor första halvåret 2018

Antalet dödade och svårt skadade på motorcykel i förhållande till MC i trafik (excel  2000-2017 (SMC) 

En avidentifierad lista från Trafikverket över dödade motorcyklister på tvåhjulig MC 2017 (35 personer)

En avidentifierad lista från Trafikverket över dödade motorcyklister på tvåhjulig MC 2016 (37 personer). 

En avidentifierad lista från Trafikverket över dödade motorcyklister på tvåhjulig MC 2015 (43 personer). 

En avidentifierad lista från Trafikverket över dödade motorcyklister under 2014. 29 motorcyklister omkom på tvåhjulig motorcykel. 

Dödade och skadade per tusen fordon  19080-2017 för bilar och motorcyklar (SMC).

Dödade per tusen fordon  1980-2017 för bilar och motorcyklar (SMC).

Trafikverkets underlag från djupstudier av dödsolyckor

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor ligger till grund för i stort sett allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Fyra sammanställningar finns nedan för åren 2000-2013. 

SMC, sammanställning av olycksstatistik - 2017 för användas i fortbildning för motorcyklister. 

Trafikverket, presentation av djupstudier av dödsolykcor på MC och moped varierande år mellan 2000-2015. 

Trafikverket, presentation av djupstudier av dödsolyckor på MC och moped 2005-2013

Trafikverket, olycksutveckling MC och moped 2000-2014

Trafikverket, presentation av djupstudier av dödsolyckor på MC och moped  2009-2011.

Trafikverket, analys av allvarligt skadade motorcyklister och mopedister 2007-2011

Trafikverkets dupstudierapport av dödsolyckor 2000-2003. 

Var sker dödsolyckor på motorcykel?

Sammanställning av alla dödsolyckor respektive endast singelolyckor på MC. Trafikverkets djupstudier 2005-2013 

Krockvåld och brister i vägbanan vid dödsolyckor

Krockvåld i singelolyckor på MC med dödlig utgång, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Brister i vägbanan i MC-olyckor med dödlig utgång, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Risk att dödas i räckesolycka, MC jämfört med bil per 1000 fordon, 2000-2016 (SMC)

Risk att dödas i räckesolycka, MC jämfört med bil per 1000 kilometer 2000-2016 (SMC)

Ägarförhållande, ägartid MC, körkortsförvärv, tid med körkortsinnehav bland dödsolyckor på MC

Körkortstid i dödsolyckor med MC, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Körkortsförvärv i dödsolyckor med MC, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Ägarförhållande i dödsolyckor med MC, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Ägartid MC i dödsolyckor med MC, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

MC-modeller i dödsolyckor

Omkomna på mc efter mc-typ, Trafikverkets djupstudier 2008-2017

Andel MC-klasser i dödsolyckor, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Utveckling bland custom, supersport och standard i dödsolyckor, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Dödade med/ utan körkort

Andel utan körkort bland de omkomna 2000-2014 (Trafikverket)

Dödsolyckor med MC-förare med/utan körkort 2011-2015 (SMC)

Dödsolyckor med MC-förare med/utan körkort 2005-2010 (Trafikverket)

Hastighet i dödsolyckor

Bedömd hastighet i en del av dödsolyckorna (114 av 376), Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Dödade, svårt skadade och allvarligt skadade utifrån hastighet på vägen 2006-2015, Trafikverket och Transportstyrelsen

Transportstyrelsen och Trafikanalys statistik

På Transportstyrelsens hemsida publiceras dödade och svårt skadade för alla fordonslag, bland annat motorcyklar.  

Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer. 

Import 

Tabell med importerade motorcyklar 1996-2012.

Stölder

Tyvärr stjäls det motorcyklar. SMC sammanställer varje år statistik för stulna motorcyklar. Källa Transportstyrelsens vägtrafikregister. 

Stulna motorcyklar 1998-2016, hela landet och Stockholms län i siffror

Stulna motorcyklar 2016 hela landet och länsvis

Återfunna motorcyklar länsvis 2011-2016

Stulna motorcyklar 2010-2016 fördelat efter fabrikat

Kompendium MC-stölder, SMC mars 2017