Skyddsutrustning

Eftersom en motorcyklist sitter oskyddad på fordonet är skyddsutrustning mycket viktig för att minska skaderisken om en olycka skulle ske. Att du har en godkänd oskadad hjälm av god kvalité är självklart.

Ny standard 2020 för personlig skyddsutrustning
Det finns ingen lag som kräver skyddskläder i övrigt men för din egen säkerhet ska du alltid använda heltäckande skyddskläder av läder eller textil med CE-godkända skydd. Komplettera med ett par rejäla skor och handskar. SMC rekommenderar användande av ryggskydd, vilket är ett effektivt skydd för att minska risken för allvarliga skador. Även bröstskydd är något som börjar användas av motorcyklister. Under 2020 fattades beslut om nya regler för person

Vanligaste skadorna vid olyckor
Under 2012 presenterade Trafikverket statistik över allvarliga skador, vilket handlar om skador som resulterar i bestående men. Här är huvud- och benskador vanligast bland de mycket allvarligt skadade och arm- och benskador är vanligast bland allvarliga skador. Bild.

Nuvarande hjälmstandard
1 december 2017 träder en ny föreskrift om hjälmar för motorcykel i kraft, TSFS 2017:94.   
Artikel i MC-Folket 2020  om vad märkning på hjälmen betyder.
Vad betyder egentligen märket ECE 2205 på din hjälm? FEMA förklarar.

Hjälmar har testas i Europa enligt standard ECE 22:05. Även om en hjälm är testad finns det stora variationer på en hjälms kvalité.  Under 2017 har Testfakta genomfört och publicerat två tester av MC-hjälmar. Den första testen visade att två av åtta hjälmar inte klarade kraven. I det andra testet ändrades islagsvinkeln för hjälmarna, då godkändes de underkända hjälmarna. 

Testfakta 2017-05-20 MC-hjälmar klarar inte säkerhetskraven i test
Testfakta 2017-10-31, MC-hjälmar byggda för standardens krav 

Kommande hjälmstandard
Efter 20 år kommer äntligen en ny standard för MC-hjälmar då ECE 22.05 blir istället 22.06.  SMC välkomnar den nya standarden av flera skäl. Tidigare tester har visat variationer i kvalitén. Nya krav kommer på tester som mäter rotationen vid sneda islag då hjälmen vrids vid en kollision. Denna rotationsrörelse påverkar hjärnan och ökar risken för både hjärnskador. Hjälmar med extra solvisir måste testas i flera upp- och nerfällt läge och visir ska testas för att minska risken för att de spricker då något föremål studsar mot visiret i hög hastighet.  Öppningsbara hjälmar ska testas med eller utan hakskydd. För att motsvara nationella regler kan hjälmar förses med reflekterande dekaler som ska bifogas hjälmen vid försäljning om hur de ska användas. 

En nyhet som ifrågasätts av SMC är de nya kraven på att alla tillbehör som ska användas på eller i en MC-hjälm måste testas tillsammans med hjälmen, till exempel handla om kommunikationsutrustning och actionkameror. Testerna ska genomföras med och utan utrustning på hjälmen för att mäta energiupptagningsförmåga, skarpa kanter och synfält. De nya reglerna säger att man inte får modifiera sin hjälm. Man måste följa tillverkarens anvisningar om hur och vad man får göra med hjälmen för att typgodkännandet ska vara giltigt. Detta är ett problem eftersom det mesta av kommunikationsutrustningen för MC som finns på marknaden är eftermarknadsprodukter. Med de nya reglerna kan det bli omöjligt att välja eftermarknadsprodukt om den inte är godkänd tillsammans med hjälmen. Att alla som säljer kommunikationsutrustning skulle kunna få alla hjälmtillverkare att godkänna alla produkter på alla hjälmar är en utopi.

SMC har påtalat detta för Transportstyrelsen och FIM som ingått i arbetsgruppen för ny hjälmstandard. SMCs förslag är att standarden dels bestämmer en max vikt för kommunikationsutrustning, dels bestämmer exakt det område där kommunikationsutrustning får placeras  och hoppas att man kommer fram till ett rimligt beslut som motorcyklister kommer att följa. Allt fler väljer ju att köra MC med kommunikationsutrustning av säkerhetsskäl.Tyvärr lyckades vi inte övertyga beslutsfattarna. Hjälmar som uppfyller tidigare standard får fortsätta säljas tre år efter den nya standarden trädde i kraft.

Tillsynsmyndighet för hjälmar saknas
I Sverige finns ingen utpekad myndighet som har ansvar för tillsyn av hjälmar för MC. Det har SMC påtalat för Konsumentverket och Transportstyrelsen som tvistar om ansvaret. SMC publicerar alla MC och MC-relaterade produkter som återkallas från marknaden, bl a hjälmar. 

Sharp i UK
I andra länder är myndigheterna betydligt mer aktiva för att informera om hjälmar och deras säkerhetsnivå. Ett lysande exempel från  UK är SHARP. Det är regeringens egen kontrollfunktion där brittiska testinstitut testar och betygsätter hjälmar som kommer ut på marknaden.  Sharp.  

SMC anser inte att det krävs lagar för skyddsutrustning utöver dagens hjälmkrav eftersom i stort sett alla motorcyklister är medvetna om riskerna med att köra utan skyddskläder och därför använder det ändå. I en attitydundersökning genomförd av SMC och NTF framkom att 60 % alltid använder ryggskydd och över 80 % har alltid heltäckande skyddsutrustning vid MC-turer.

Har skyddskläder någon effekt?
I Australien har man gjort tester på hur värme påverkar en MC-förare. Den här filmen visar hur viktigt det är att dricka vatten, ta raster och vara medveten om människans begränsningar vid stark värme. Den förklarar också varför vi motorcyklister alltid vill vara i rörelse och inte stå still i köer. Motorcycle clothing 29 mars 2016. 

Den australiska rapporten Motorcycle protective clothing; protection from injury or just the weather 2011,  visar att användning av skyddsutrustning ger en betydligt mindre risk för sjukhusvård. Om skyddsutrustningen innehåller godkända skydd minskade risken ytterligare för skador. Inget framkom i studien som visar att skydden skulle medföra frakturer. Även om motorcyklister använde kraftiga stövlar (och inte MC-stövlar) minskade det skaderisken betydligt jämfört med att använda skor. Samma förhållande gäller om man  använder handskar utan skydd. Studien visade också att omkring en fjärdedel av skyddsutrustningarna slets sönder vid kraschen. Rapporten.

Hur bra är kevlarjeans för MC-bruk? Det testades i MC-Folket 7/2014. 

SMC:s infoblad om hjälmar och skyddskläder. 


Testfakta gjorde flera tester av MC-hjälmar under 2017. 

 


I kommande hjälmstandard kommer krav på att kommunikationsutrustning testats med hjälmen för att få användas. Krav på test av rotationsvåld kommer också. 

 


Nästan alla svenska motorcyklister kör alltid med heltäckande skyddsutrustning.