Hjälmar med tidigare godkännande får säljas

2022-10-04

I juni 2020 antogs en ny standard för MC-hjälmar, ECE 2206. SMC välkomnar den nya standarden av flera skäl. Nu har SMC fått frågor från handlare och butikskedjor som säljer hjälmar och frågar hur länge en hjälm som är märkt ECE2205 egentligen får säljas. Svaret från Transportstyrelsen är att de får fortsätta säljas i Sverige.

I juni 2020 antogs en ny standard för MC-hjälmar, ECE 2206. SMC välkomnar den nya standarden av flera skäl. Tidigare tester har visat variationer i kvalitén. Nya krav kommer på tester som mäter rotationen vid sneda islag då hjälmen vrids vid en kollision. Denna rotationsrörelse påverkar hjärnan och ökar risken för både hjärnskador. Nu har SMC fått frågor från handlare och butikskedjor som säljer hjälmar och frågar hur länge en hjälm som är märkt ECE2205 egentligen får säljas. 

Svaret är att hjälmar som är godkända enligt tidigare standard får fortsätta att säljas i Sverige. Den svenska föreskriften säger nämligen att förare och passagerare vid färd med motorcykel eller moped ska använda skyddshjälm som är E-märkt och typgodkänd enligt UN ECE-reglemente nummer 2205 eller senare. Det finns inte heller något förbud mot fortsatt försäljning i den nya standarden från UNECE. Man överlåter åt varje land att välja ett bortre datum för eventuellt säljstopp av hjälmar som uppfyller tidigare standard. Något sådant säljstopp eller förbud är inte aktuellt i Sverige där Transportstyrelsen hänvisar till föreskriften som godkänner ECE2005.

Den nya standarden säger samtidigt att inga nya godkännanden utifrån tidigare standard ska utfärdas efter december 2022. Det borde betyda att det blir under en begränsad tid med tanke på att det nu kommit en ny standard och nya hjälmar tillverkas utifrån ECE 2206.

Den svenska föreskriften

Länk till UNECEs sida med den nya hjälmstandarden

Läs mer om hjälmar på SMC:s hemsida.