Juridisk rådgivning

SMC erbjuder alla medlemmar juridisk rådgivning. Det är något som ofta efterfrågas av medlemmar som hamnat i tvister.

Det kan handla om vem som vållat en olycka, problem vid verkstadsbesök, garantifrågor, skadestånd och mycket annat. Även om medlemmen har rätt, är det en helt annan sak att verkligen få rätt vid en juridisk prövning. Därför är det viktigt att ha tillgång till juridisk expertis.

Alla SMC-medlemmar kan få juridisk rådgivning sedan SMC tecknat avtal med ett antal advokat- och juristbyråer.  SMC-medlemmar får 15 minuters gratis rådgivning. Innan den tiden är slut ska ombudet kunna säga om det finns något att göra, vad det kommer att kosta, om någon försäkring täcker detta eller om rättshjälp utgår. Advokaterna debiterar därefter SMC-medlemmar enligt gällande taxa.

Då det gäller konsumentrådgivning hänvisar SMC medlemmarna i första hand till kommunernas konsumentvägledare som är experter på området. 

Rådgivningen betyder dels att SMC-medlemmar får adekvat och optimal rådgivning av en expert. Förhoppningsvis leder det till att enskilda medlemmar får skadestånd eller andra ersättningar som man är berättigad till. Rådgivning till SMCs medlemmar kan betyda att ärenden som man inte går vidare med idag lyfts av en jurist. Det kan ge SMC intressanta rättsfall och vägledning i andra ärenden.

Här får SMC-medlemmar gratis rådgivning

Advokatfirman Wikner AB, Falun, tel: 023-70 54 40. Frågor: försäkringsrätt, personskador, konsumenträtt, familjerätt och straffrätt. Hemsida.

Advokatfirman Tre Advokater Magnus Lundh AB, Malmö, tel: 040-12 02 07. Hemsida. Frågor: Brottmål/straffrätt

Advokatfirman Nilsson AB, advokat Lennart Nilson, HELSINGBORG, tel: 042-27 00 80. Hemsida. Frågor: Försäkringsrätt, personskaderätt, straffrätt, familjerätt, civil- och företagsjuridik.

Advokatfirman Beskow AB, VÄSTERÅS, tel: 021.13 26 10. Hemsida.Frågor: Brottmål (försvararuppdrag och företrädare för brottsoffer).

Rosengrens Advokatbyrå, advokat Marcus Josefsson, GÖTEBORG, tel: 031 701 20 00. Hemsida. Frågor: skadestånds- och försäkringsrätt, köp- och avtalsrätt, processrätt (rättegångar mm), arbetsrätt och fastighetsrätt. 

Advokatfirman Mats Carnestedt AB  advokat Tony Jonsson, JÄRFÄLLA, 08-580 30 800. Frågor:  Förhandlingar och tvistlösning i och utom domstol. Avtal,  skadestånd, konsumenträtt vid köp av varor/tjänster, skadereglering till följd av trafikolyckor, försäkringsrätt, fastighet - och hyresrättsliga frågor, produktansvar samt entreprenadtvister.

Lex Advokatbyrå AB, advokat Andreas Israelsson, Stockholm, 08-545 689 50, hemsida.. Frågor: personskaderätt, försäkringsrätt och brottmål. 

Schiöld Advokatbyrå AB, advokat Jimmy Schiöld, Turebergs allé 2, 191 62 Sollentuna. Tel: 070-424 62 61. E-post  Hemsida Frågor: Affärsjuridik, tvistelösning, processrätt (rättegångar mm) och brottmål. 

Appeal Advokatbyrå AB,  Stockholm. Tel: 08-83 00 03. E-post.  Hemsida. . Frågor: Konsumenträtt, avtalsrätt, försäkringsrätt, tvister, bostadsjuridik, dataskydd, förvaltningsrätt samt e-sport och idrott. ¨

Kronbruden Legal AB, Stockholm, 072-709 00 32 . E-post.  Frågor: Avgtal, skadestånd, konsumenträtt vid köp, skadereglering vid trafikolyckor, försäkringsrätt, fastighet- och hyresrättsliga frågor, produktansvar och entreprenadtvister. 

Ring och uppge namn, personnummer och medlemsnummer. Den som utnyttjar vår juridiska rådgivning utan att vara medlem kommer att debiteras kostnaden för ett medlemskap i SMC.

Vid SMCs årsmöte 2008 beslutades att skapa en Rättsfond för SMC. Det handlar om en fond i likhet med Skadefonden där medlemmar kan söka bidrag. Frågorna ska vara av principiellt intresse för SMCs medlemmar och alla andra möjligheter till ersättning ska vara uttömda.