SMC jobbar för rätten att köra MC med släp

2023-10-09

Vid förhandlingar i Bryssel om EU:s framtida körkortsdirektiv lyftes möjligheten att dra en släpvagn efter en motorcykel. EU:s tjänstepersoner svarade att det nuvarande europeiska körkortsdirektivet inte ger rätt att dra släp bakom en motorcykel. Detta trots att det finns ett EU-direktiv som definierar krav för kopplingsanordning för tvåhjuliga fordon.

I Sverige och i de flesta andra europeiska länder är det tillåtet att köra motorcykel med släpvagn, och idag kan motorcyklister köra med släp i 24 länder. Perfekt både för transport i städer, arbetsresor och semesterresor.

SMC agerar i frågan, för alla MC-förare!

- SMC hade gärna sett en harmonisering på den europeiska nivån så att vi enkelt kan göra rätt för oss när vi vill dra en släpvagn när vi åker på semester runt om i Europa med vår motorcykel. En oförståelig europeisk byråkrati ska inte begränsa vår frihet och våra rättigheter! kommenterar Dominique Faymonville, SMC Public Affairs.

SMC samarbetar med sina systerorganisationer i Europa för att bevara rätten att köra MC med släp, och vår gemensamma lobbyorganisation FEMA arbetar nu intensivt med frågan på plats i Bryssel.

Vill du behålla rätten att kunna köra motorcykel med släp?