Seger för SMC med de nya trafikförsäkringsreglerna: Fler omfattas och bidrar till systemet

2023-11-15

Idag röstade Sveriges riksdag ja till regeringens förslag kring nya regler i trafikförsäkringen. Beslutet innebär att fler fordonsslag omfattas av försäkringen och att samtliga fordonsslag ska bära sina egna försäkringskostnader.


- Det är glädjande att beslutet nu är fattat och att Sveriges motorcyklister och mopedister inte tvingas betala för de som skadar sig på elsparkcyklar, säger Jesper Christensen, generalsekreterare SMC.


Att alla fordon ska bära sina egna kostnader har inte alltid varit en självklarhet. När utredningen presenterade sitt förslag till regeringen i höstas föreslogs att de som åkt elsparkcykel skulle få ta del av ersättningen utan att själva bidra till försäkringssystemet. SMC valde att driva motorcyklisternas och mopedisternas synpunkter taktfullt och ihärdigt för att nå förståelse och gehör.


- Nu är vi i mål med gott resultat. Det är goda nyheter för SMC:s medlemmar, säger Jesper Christensen.

 

Fakta: Det nya beslutet om trafikförsäkringen bygger på ett EU-direktiv från 2021 och omfattar bland annat följande nya regler:

Kravet på trafikförsäkring ska förtydligas samt utvidgas till att omfatta fler eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning, exempelvis många av de elsparkcyklar som finns i trafiken. Förutom sådana fordon som är konstruerade för hastigheter över 20 kilometer i timmen ska försäkringsplikten även gälla redan vid konstruktionshastigheter över 14 kilometer i timmen om fordonet väger mer än 25 kilo.

Ett så kallat insolvensgarantisystem införs. Det innebär att den som skadats får ersättning även om hens trafikförsäkringsgivare går i konkurs.

Det högsta ersättningsbelopp som kan betalas från en motortävlingsförsäkring höjs från 50 miljoner kronor till 100 miljoner kronor. Försäkringen gäller vid tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande inom ett inhägnat tävlingsområde, där inte trafikskadelagen gäller

 

Läs SMC:s remissvar till lagförslaget här.