Ökad trafiksäkerhet med tillgång till STRADA

2023-10-30

Civilsamhället har i över tio års tid haft tillgång till statistik över trafikolyckor i Transportstyrelsens databas Swedish Traffic Accident Data Acquisition (Strada). Statistiken har varit mycket användbar i arbetet för ökad trafiksäkerhet och den så kallade nollvisionen. Sveriges Motorcyklister (SMC) har arbetat systematiskt med data från Strada tillsammans med Transportstyrelsen för att öka trafiksäkerheten. Med hjälp av statistik om var och när olyckor sker har de hjälpt till att förebygga nya olyckor.

Sedan lagen om Transportstyrelsens olycksdatabas trädde i kraft den 1 juli 2021 kan emellertid SMC och ungefär 200 andra representanter från civilsamhället inte längre ta del av uppgifterna från databasen Strada.

SMC ser positivt att en motion har lagts fram i Riksdagen som lyfter vikten av STRADA för SMC och andra aktörer i civilsamhället. SMC arbetar aktivt för att få tillgång till STRADA och bidra till ökad trafiksäkerhet för medlemmarna och andra trafikanter.