Motorcyklar och mopeder får köra i miljözon klass 3.

2023-10-12

Den 31 december 2024 införs miljözon klass 3 i Stockholms innerstad. Det innebär att inga bensin- eller dieselbilar får köra på gatorna som ligger i ett centralt område i Stockholm. Däremot får du fortsättningsvis köra med din motorcykel och moped i den nya miljözonen klass 3.

SMC har varit i kontakt med Transportstyrelsens egen miljözonexpert som bekräftade för oss att du som kör motorcykel och moped fortsättningsvis får föra fram din tvåhjuling i stan, även i den strängaste miljözonen klass 3.


Det korta svaret vi fick lyder: ”miljözon klass 1 omfattar tunga lastbilar och bussar, miljözon klass 2 omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar och miljözon klass 3 omfattar fordon som definieras i klass 1 & 2”. Det visar att man inte ser MC och moped som ett miljöproblem i Stockholm och andra svenska kommuner. Det tyder på att man ser MC och moped som fordon som bidrar till minskad trängsel, ökad framkomlighet och bidrar till hållbara städer.


Kör försiktigt och visa hänsyn när du kör i stan, då blir vi alla glada på SMC!

 

Kommer vi att få se fullproppade MC-parkeringar i svenska städer i framtiden då bilister väljer att köra MC eller moped istället för att ta bilen som inte uppfyller kraven i miljözonerna? 

Transportstyrelsen: regelverk gällande miljözoner.