Fokuserat påverkansarbete ger resultat!

2023-09-06

I höstas föreslog en utredning nya regler om trafik¬försäkringen som skulle öka skyddet för dem som skadas i trafiken, bland annat genom att fler får rätt till ersättning ur försäkrings¬systemet. I förslaget skulle skadade som åkt elsparkcykel få ta del av ersättningen, dock utan att bidra till försäkringssystemet.

Förslaget hade inneburit att alla andra fordonsbärare som bidrar, som tillexempel motorcyklister och mopedister, hade fått bära kostnaderna även för skadade på elsparkscyklar. SMC ansåg att förslaget var orimligt och en absurd överimplementering av EU:s reviderade motorfordonsförsäkringsdirektiv.


Efter att SMC skickade in sin remiss till justitiedepartementet påbörjades ett intensivt påverkansarbete hos beslutsfattare på olika nivåer. SMC valde att driva fram motorcyklisternas synpunkter taktfullt och ihärdigt för att nå förståelse och gehör. Nu när propositionen har presenterats konstaterar vi att den går helt i SMC:s linje.


- SMC anser att varje fordonslag ska bära sina egna försäkringskostnader och den föreliggande propositionen till justitieministern ligger helt i vår argumentation och i motorcyklisternas intresse, säger Dominique Faymonville, Public Affairs hos SMC. Det betyder för SMC:s medlemmar att de inte ska betala för de som skadar sig på elsparkcyklar!

 

Läs SMC:s remissvar och regeringens förslag till nya regler om trafikförsäkring:
https://shorturl.at/iuEG0
https://shorturl.at/DER23