Flera motioner med positiva förslag för MC och mopeder i årets motionsskörd i Sveriges riksdag

2023-10-20

Allmänna motionsperioden äger rum i september-oktober varje år i Sveriges riksdag. Det är en kort tidsperiod på cirka 3-4 veckor, då riksdagsledamöter har möjlighet att lägga fram skriftliga förslag, motioner, om olika ämnen. När motionsperioden har stängt påbörjas en process där de granskas, debatteras och i vissa fall leder till förändringar i lagstiftningen.

SMC driver ett aktivt arbete med att informera våra riksdagsledamöter från alla politiska partier att driva frågor som är viktiga för oss. I år har det lämnats in nära 30 motioner som svarar upp mot många av våra målsättningar. Bland annat finns ett antal motioner om att man borde få rätt att framföra en lätt motorcykel med körkortsbehörighet B.

SMC har länge informerat politiken om fördelarna med detta. Bland annat att:

  • Lätta motorcyklar drar långt mindre än bilar och kan därför hjälpa till att minska utsläppen och trafikstockningar.
  • Genom att uppmuntra användningen av lätta motorcyklar kan man också minska trängseln på vägarna, vilket ger snabbare och smidigare trafikflöden.
  • Förare på MC kommer fram snabbare, vilket sparar tid, ger ökad flexibilitet och minskar stress.

Andra frågor som olika riksdagsledamöter motionerat om i år handlar bland annat om att motorcyklisters säkerhet ska tas i beaktande gällande nya vägräcken, att värna motorsporten och att tillåta moped klass 1 på cykelväg. Nu inleder vi nästa fas i vårt påverkansarbete: att ta avstamp i de motioner vi anser är bäst och att få fler från olika partier att ansluta sig till förslagen.

-Jag är glad över att det är många beslutsfattare som tycker att MC-frågorna är viktiga! Det gäller ökad trafiksäkerhet för MC och mopedförare, och ökad tillgänglighet. Det är mycket positivt och lägger en bra grund för vårt fortsatta arbete, säger Dominique Faymonville, public affairs manager SMC.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag