Antalet nyregistrerade motorcyklar har ökat i Europa

2023-07-31

The European Association of Motorcycle Manufacturers (ACEM) presenterade nyligen i sin rapport att antalet nyregistrerade motorcyklar har ökat med 11,3% under första halvåret av 2023, jämfört med samma period 2022.

I mätningen har ACEM tittat på de fem största europeiska marknaderna (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) där Italien har den största ökningen med hela 19,1% i antalet motorcyklar.

Läs mer här.