VTI studie jämför olyckstalen för MC i Norden

2022-11-19

Nyligen publicerade VTI en studie som jämfört dödsolyckor i Sverige, Norge, Finland och Danmark 2013-2018. Motorlandet Finland har flest MC per 1000 invånare, följt av Norge, Sverige och Danmark. Norge sticker tydligt ut med minst antal dödsolyckor per 10 000 mc och där också dödsolyckorna med mc minskat genom åren.

VTI har i sin studie jämfört dödsolyckor i Sverige, Norge, Finland och Danmark 2013-2018. En rad olika parametrar har studerats där det inte förvånande visar sig att motorlandet Finland har flest MC per 1000 invånare, följt av Norge, Sverige och Danmark. Andelen körkortslösa förare var högst bland dödsolyckorna i Sverige. I hälften av olyckorna i de nordiska länderna hade förarna kört över gällande hastighetsgräns.

Norge sticker tydligt ut med minst antal dödsolyckor per 10 000 MC och där också dödsolyckorna med mc minskat genom åren. SMC tror att det beror på de stora satsningar som genomförts de senaste 5 åren och fortfarande pågår. Det handlar till exempel om att

  • att inkludera MC i planering och utformning av vägmiljön
  • att underhålla vägar på ett sätt som ska minimera MC-olyckor
  • ett nära samarbete med MC-organisationen NMCU i hela landet samt
  • en modern förarutbildning och olika kampanjer

Rapporten ”Omkomna motorcyklister i trafikolyckor 2013–2018, En jämförelse mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland” hittar du här.