SMC svarar på förslag om drivmedelskompensation

2022-04-13

Idag skickade SMC ett remissvar där vi föreslår att regeringen ändrar omfattningen av drivmedelskompensationen till ett fordon per person, istället för en personbil per person. Många ägare av motorcyklar har också en bil. Många mopeder och A-traktorer ägs av föräldrar som också är bilägare. En förändring av drivmedelskompensationen till fordon istället för bil skulle därför sannolikt endast betyda marginella kostnadsökningar för regeringen. Däremot skulle förslaget omfatta alla fordonsägare som då får en tusenlapp i drivmedelskompensation, oavsett vilket fordon man pendlar med.

Här kan du läsa hela remissvaret från SMC.

Promemorian hittar du här. 


Tomas Eneroth är infrastrukturminister och ansvarig vid det departement som hanterar frågan