Snart kommer medlemsfakturan

2021-11-29

I början av december kommer inbetalningskort från SMC. Det är medlemsavgiften för nästa år som räcker ända till mars 2023. Kostnaden är oförändrad sedan 2018. SMC har sedan bildandet 1963 finansierat verksamheten genom i stort sett enbart medlemsavgifter. SMC är inte beroende av bidrag men söker ibland ekonomiskt stöd för att kunna genomföra olika projekt. SMC är stolta över att vara en stark organisation som står stadigt på egna ben. Det visar också på ett förtroende från våra medlemmar och att det finns ett behov av att någon företräder Sveriges motorcyklister. Det är medlemmarna som gör SMC:s arbete möjligt- utan er skulle inte SMC finnas. Därför hoppas vi att du stannar kvar i SMC under kommande år. Läs mer om vad SMC åstadkommit genom åren.