SMC:s fonder för medlemmar som behöver stöd

2021-02-16

SMC har instiftat tre fonder för att hjälpa motorcyklister på olika sätt. Det är unika medlemsförmåner som skapats genom bidrag från medlemmar, klubbar, distrikt, enskilda och SMC centralt. Det handlar om Rättsfonden, Skadefonden och Ezzos Minnesfond. Läs mer om hur du kan ansöka om bidrag ur fonderna.

Skadefonden

Skadefonden bildades redan 1993 och idag finns drygt två miljoner att dela ut till medlemmar som har råkat ut för en motorcykelolycka. Bidrag kan sökas till hjälpmedel, resor, rehabilitering och liknande. Skadefonden kan ge bidrag när ersättning från försäkringsbolag och samhället i övrigt inte räcker till. Totalt har 1 780 tkr betalats ut sedan 1996.  

Rättsfonden

Rättsfonden bildades 2008 och 963 000 kronor har samlats in till den sedan dess. Här kan medlemmar som inte får ersättning genom rättsskyddsförsäkring eller rättshjälp och som saknar medel för att driva ärenden som är av stor vikt för MC-kollektivet. Totalt har 192 tkr betalats ut sedan bildandet. 

Ezzos Minnesfond

Sist men inte minst finns Ezzos minnesfond, skapad 2011. Fondens behållning, idag 175 000 kronor, ska användas för utbildning av motorcyklister och särskilt riktas mot ungdomar.  Fonden kan inte användas för att bekosta MC-körkort. .