Riding in a Safe System - global workshop om framtidens MC-säkerhet 9-23 juni 2021

2021-06-08

Drygt 150 handplockade MC-specialister, beslutsfattare, forskare och motorcyklister från hela världen samlas denna vecka för att skapa riktlinjer för MC-körning i Nollvisionen. SMC har varit initiativtagare till detta event och är i allra högsta grad involverade i arbetet för att förverkliga det. Onsdag 9 juni kl 14.00 inleds workshopen med tal av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Arrangörer för workshopen är den globala organisationen International Transport Forum, Trafikverket, VTI, den globala MC-organisationen FIM samt MC-tillverkarnas organisationer ACEM (Europa) och IMMA (världen). Denna workshop är en uppföljare av Ministerkonferensen som hölls i Stockholm i februari 2020. Under workshopen kommer man att fokusera på de nio rekommendationerna som kallas Stockholmsdeklarationen och hur dessa skulle kunna omformas för att inkludera säkerhet för motorcyklister och mopedister.

Arrangemanget utgår från nya Stockholmsdeklarationen och den workshop som ITF arrangerade i Lillehammer 2008. Där träffades experter, forskare och motorcyklister för första gången. Resultatet från Lillehammer har fått stor betydelse i många länder runt om i världen. Några exempel är att väghållare utbildas i MC-säkerhet, att transportplanering numera omfattar dem som kör MC i många länder och satsningar på säkerhet genom förbättrad utbildning och fortbildning. 
Slutrapporten från Lillehammer
20-i-topp-listan av viktigaste åtgärderna för MC-säkerhet från Lillehammer.


En annan utgångspunkt är ITF:s rapport “Improving Safety for Motorcycle, Scooter and Moped Riders”, där en rad rekommendationer lämnas på olika områden. Det har hänt mycket på området och en del underlag och slutsatser är idag helt förlegade. Därför är det viktigt med en ny global workshop där vi med gemensamma krafter från hela världen kan skapa en gemensam plattform.

Delar av den digitala konferensen är publik, och du har möjlighet att logga in och lyssna på olika talare – bland annat öppningstalet av Infrastrukturminister Eneroth. Och en genomgång av Stockholmsdeklarationen av Trafikverkets Maria Krafft samt Claes Tingvall.  Även Jorge Viegas ordförande i FIM finns bland talarna.

Motorcyclists Safety Workshop: Riding in a Safe System | ITF (itf-oecd.org)