Maria omvald till FEMA:s styrelse

2021-02-08

Vid helgens årsmöte för FEMA, Federation of European Motorcyclists’ Associations, fick Maria Nordqvist, SMC, förnyat förtroende. Hon går nu in på sitt 22 år i FEMA:s styrelse. Det var det första digitala årsmötet i FEMA:s 23-åriga historia. Övriga styrelsemedlemmar är Anna Zee, president och kassör Jim Freeman från BMF UK, Eric Maldiney FFMC Frankrike, Steinmar Gunnarson (BLS Island och Lene Michelsen MCTC Danmark. FEMA:s aktiviteter fortgår som vanligt, trots pandemin.