I augusti införs E10

2021-03-04

Den 1 augusti kommer E10 att bli den nya standardkvalitén för 95-oktanig bensin i Sverige istället för nuvarande E5. Bränslet innehåller upp till 10 volymprocent etanol istället för dagens fem. Grunden för beslut om en större inblandning av etanol i bensinen är miljöaspekten och syftar till minskade koldioxidutsläpp. MC-tillverkarna i Europa, ACEM, säger att alla nyare motorcyklar kan använda E10.

I mitten av mars 2011 fattade riksdagen ett beslut om att införa E10, bensin som är utblandat med 10 procent etanol. Bakgrunden till en större etanolinblandning är miljöaspekten och minskade koldioxidutsläpp. Beslutet gällde redan från 1 maj 2011 men tvingade inte bensinbolagen att erbjuda detta. Nu är det dags, 1 augusti 2021 kommer E10.

E10 finns redan i 13 länder och den procentuella andelen framgår här. 

Huvuddelen av de nyare motorcyklarna med vanliga bensinmotorer kan köras på E10. På ACEM;s hemsida finns information från tillverkarna. 

MHRF värnar om historiska fordon som är äldre än 30 år. de problem man påtalar är att:
 "de föreslagna bränsleinblandningarna har nedbrytande egenskaper för äldre fordon och äldre motorer som ökad korrosion i bränslesystemen samt kemisk nedbrytning som påverkar packningsmaterial, membran, bränslerör och liknande.

Materialen i de äldre fordonen är inte konstruerade för dagens och kommande bensininblandningar. De kan helt enkelt komma att lösas upp vilket kan medföra en ökad risk för brand. Problemet med fordon som står länge och där bensinen binder vatten blir större med inblandning av E10."

Från MHRF:s och SMC:s sida är det därför viktigt att det finns en tillgång på fossila bränslen tills andra alternativ finns på marknaden

Är du tveksam om du kan köra din MC med E10, konsultera din instruktionsbok eller din leverantör.

Läs mer på MHRF:s hemsida: