SMC:s 56:e årsmöte är över

2019-05-08

Sveriges MotorCyklister, SMC, är en unik organisation där alla 70 000 medlemmar har rätt att närvara, rösta och yttra sig vid årsmötet. Det 56:e årsmötet i ordningen hölls i Tällberg och leddes av Claes Tingvall, tidigare måldirektör vid Trafikverket. En diger verksamhetsberättelse presenterades liksom en ekonomisk redovisning med stort överskott i kassan. Allt godkändes och den enda punkten som ledde till debatt gällde valberedningen. Nu kavlar den nya styrelsen och valberedningen upp ärmarna inför det kommande året.

Varje år arrangeras SMC:s årsmöte på olika platser i landet för att göra det möjligt för medlemmarna att delta – oavsett var man bor. I år hölls årsmötet i vackra Tällberg, Dalarna. SMC:s styrelse presenterade under årsmötet en omfattande verksamhetsberättelse som visar bredden på SMC:s verksamhet. Den ekonomiska redovisningen innehöll ett överskott på drygt fem miljoner som främst beror på att planerade verksamheter inte kunnat genomföras.

Vid varje årsmöte väljs en ordförande från närområdet. I år fick Claes Tingvall, mer känd som Nollvisionens fader, förtroendet att leda mötet vilket han gjorde med humor och goda insikter om SMC:s verksamhet och mötesdemokrati.

Ordförande Ronny Overgaard och övriga ledamöter i styrelsen (Rolf Skoog, Anna Eek, Larz Glemfors, Pär Nilsson, Sven Liljekvist, Benny Christensen, Tomas Bergström,  Katarina Funseth) fick fortsatt förtroende att leda SMC. 

Valberedningen har en viktig roll i SMC och under årsmötet fastställdes en instruktion för deras arbete. Det beslutet ledde till att samtliga valberedare avgick. Inom SMC finns många engagerade medlemmar och tre nya kandidater utsågs till valberedning under det kommande året. Det är Erik Mårtensson, Peter Kronlund samt Jonas Sjöström Umeå.

I samband med årsmötet utsågs två personer till ”Årets SMC:are”.  Det är en utmärkelse som går till någon som gjort något extra för SMC.  Årets SMC:are 2019 blev Danniel ”Danne” Poloni som varit aktiv inom SMC School och SMC Sport samt Tina ”Meltrock” Malm som fotograferar vid mängder av arrangemang inom SMC School varje år. 

Länk styrelsens sida

Länk valberedningens sida


Styrelsen för SMC under kommande år, Nedre raden från vänster: Tomas Bergström. Rolf Skoog, Ronny Overgaard, Larz Glemfors. 
Bakre raden från vänster: Anna Eek, Katarina Funseth, Benny Christensen, Pär Nilsson och Sven Liljekvist. 

 


Valberedningen för SMC. Från vänster Peter Kronlund, Jonas Sjöström och Erik Mårtensson.