VTI föreslår bättre riskutbildning för MC

2018-03-06

En studie på VTI visar att riskutbildningen för motorcyklister bör förändras för att eleverna ska ändra synen på riskfyllt beteende. Forskarna rekommenderar en utbildning som mer utgår från elevens erfarenheter och oftare fokuserar på diskussion än på ren kunskapsöverföring. Studien är omfattande och innehåller många bra punkter, säger SMC:s Torbjörn Lindblå.

2009 infördes en obligatorisk riskutbildning för behörighet A och A1, tung och lätt motorcykel, för att öka motorcyklisters riskmedvetenhet. VTI har gjort en studie för att följa upp en tidigare utvärdering som visade på brister i utbildningen.

- Jämfört med tidigare studie har det i många fall skett en positiv förändring i synen på riskfyllt beteende som MC-förare. Trots detta finns det fortfarande en förbättringspotential vad gäller säkerhetsmedvetandet, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

I likhet med studien från 2010 gäller det främst synen på hastighetsöverträdelser men också trötthet samt att den egna körförmågan övervärderas av eleverna.

Resultaten visar också att utbildningarna fokuserade alldeles för mycket på ren kunskapsöverföring, vilket inte räcker för att förändra ett beteende. För att få en person att vilja ändra sitt beteende bör utbildningen syfta till att motivera individen till handling.

- Eleven behöver få hjälp att reflektera över sina egna brister samtidigt som det nya presenteras på ett attraktivt sätt. Detta görs bäst om undervisningen är elevcentrerad, det vill säga utgår ifrån elevens tidigare erfarenheter samtidigt som den utmanar deras redan etablerade föreställningar, säger Sonja Forward.

I rapporten lämnar forskarna förslag på en rad förändringar då det gäller Transportstyrelsens föreskrifter, men också mera allmänt. Den mest omfattande förändringen som de föreslår är att alla elever genomgår en distansutbildning innan den lärarledda riskutbildningen. Distansutbildningen bör avslutas med ett on-line test. Syftet är att ge eleverna grundläggande faktakunskaper som var och en kan göra i sin egen takt, vilket ger mer utrymme för diskussion och reflektion då de sen träffas i klassrummet.

- Det är en gedigen undersökning som VTI gjort och jag tycker att de kommer fram till många bra saker. Trafikutbildarna och SMC står i många delar inför samma utmaning när det gäller att använda rätt pedagogik för att påverka motorcyklisters attityder och beteende, säger Torbjörn Lindblå, utbildningsansvarig på SMC.

Studien innefattade en enkätstudie, observationer och intervjuer med utbildningsansvariga. Bland lärarna som fick frågan om vad skulle kunna göras bättre och på vilket sätt, framkom en önskan att utbildningen skulle vara gratis och kanske i SMC:s regi. Detta skulle då ge ett större fokus på MC och inte på kostnaden.

Läs hela rapporten här

Läs SMC:s syn på körkortsutbildning