Risk för sommarhalka!

2018-05-31

Den långa varma perioden har skapat problem på vissa vägar i form av blödande asfalt. SMC har bett Trafikverket om vilka vägar det handlar om - vi vill varna motorcyklister för dessa vägar. Var också beredd på att förhållandena kan ändras snabbt, t ex om det börjar regna. Blödningarna har uppstått både på vägar med ny beläggning och vägar där beläggningen är upp till tre år gammal.

Varning från Trafikverket

Om det varma vädret håller i sig i kombination med utebliven nederbörd har Trafikverket hittat följande sträckor där det kan finnas risk för blödningar. Det kan självklart finnas fler.

Var dessutom extra uppmärksam när regnet till slut kommer, då kan det bli extra halt på grund av de föroreningar som lagrats på vägbanan.  Hela eller delar av vägar med risk för blödande asfalt:

Kronoberg 

Väg 557             Ljungby

Östergötland

RV 50 vid korsning/avfart väg 1092
Väg 1024
Väg 744

Uppsala

Väg 644
Korsning väg 262/863
Väg 273
Väg 714

Gotland

Väg 140 Hablingbo
Väg 142 Burgsvik-Havdhem

Sörmland

Väg 910

Örebro

Väg 204 Mullthyttan-Kvistbro
Väg E18/20 genom Örebro

Halland

Väg 926

Dalarna

Väg 1024

För motorcyklister är friktion oerhört viktigt. SMC har därför arbetat på olika sätt för att minska risken för halkolyckor sommartid. Ett exempel är Trafikverkets handlingsprogram mot sommarhalka som initierades efter flera dödsolyckor på E4 p g a halka.

Upptäcker du brister på vägen som kan leda till olyckor? Ring Trafikverket 0771-921 921 eller maila på adress: trafikverket@trafikverket.se