Riksdagen föreslås avslå samtliga motioner om MC-säkerhet!

2018-03-27

Under riksdagsåret har 140 motioner inkommit till Trafikutskottet som handlar om trafiksäkerhet. Motioner från (kd), (sd) och (m) rör trafiksäkerhet för MC, säkrare räcken och sidoområden för MC samt att öppna bussfiler för motorcyklar. Tyvärr har Trafikutskottet beslutat att föreslå riksdagen att avslå samtliga motioner. Man baserar detta förslag på felaktiga uppgifter, till exempel att det inte går att se att några räcken är bättre än de vajerräcken och w-balkräcken som används i Sverige. SMC har kontaktat samtliga riksdagsledamöter i Trafikutskottet. SMC har visat att deras beslutsunderlag inte är fullständigt och bett dem rädda fler liv genom att återge de faktiska dödsolyckorna Du kan följa riksdagens trafiksäkerhetspolitiska debatt onsdag 28 mars efter 12.00.

SMC har skickat ett mail till samtliga ledamöter och suppleanter i Riksdagens Trafikutskott. Det innehåller fakta om MC-säkerhet och räcken som saknas i beslutsunderlaget. Här kan du se riksdagens debatt om trafiksäkerhet där räcken tas upp. 

Utskottets betänkande - MC avhandlas på sidorna 28-36. 

SMC har också skickat en bilaga som innehåller de 17 motorcyklister som dött i kollision med vägräcke 2015-2017. Vi ställde två frågor till Trafikutskottets ledamöter i detta dokument: 
- Kan Trafikutskottet, mot bakgrund av dessa olyckor, verkligen påstå att räckets utformningoch placering inte har någon betydelse för MC-säkerhet?

- Kan Trafikutskottet, med kunskap om en helt annan olycksutgång som finns i andra länderefter kollisioner med räcken utrustade med MPS, Motorcycle Protection System, verkligen påstå att vajerräcke och w-balkräcke med utstickande delar och oskyddade stolpar är lika säkert som ett slätt räcke med MPS?

SMC:s skrivelse till Trafikutskottets ledamöter.

SMC:s bilaga med räckesolyckor. 

Vilka ledamöter finns i Trafikutskottet? Kontakta gärna "din politiker" och fråga hur han/hon ställer sig till motionerna som rör MC-säkerhet.

Definition av ett säkert räcke för motorcyklister, en litteraturstudie från 2015 genomförd av SMC, SVBRF och VTI. 

Säkrare sidoområde för motorcyklister, ett projekt 2015 i flera delar som genomfördes av VTI, SMC med flera. 

Australisk studie från 2017 som visar att en motorcyklist inte överlever krock med w-balk över 60 km/h. Däremot ökar chansen att överleva med MPS. 


Risken att dödas i kollsion med räcke i Sverige är drygt 27 gånger högre för en motorcyklist jämfört med en bilist. Utvecklingen går i helt fel riktning, det är därför SMC kämpar med frågan. Klicka på bilden för större format. 

För SMC och forskare runt om i världen är det självklart att ett räcke utan utstickande delar och utan oskyddade stolpar är säkrare än vajerräcken och w-balkräcken. Vi hoppas kunna påverka politikerna i den riktningen. Bilden togs 2012 då infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd invigde Sveriges första räcke med MPS tillsammans med Jesper Christensen, SMC.

Vajerräcken är den vanligaste räckestypen i mitten av vägarna. I stort sett alla motorcyklister som dödas i kollision med räcken i Sverige gör det i krock med vajer- eller w-balkräcke. Dessa räckestyper har oskyddade stolpar, utstickande delar och i värsta fall även krokar som sticker ut mot trafiken. 


W-balkräcket är världens vanligaste räckestyp. Problemet för MC är de oskyddade stolparna, utstickande delar och ibland sticker räckets stolpar upp ovanför själva räcket. Fördelen med w-balk jämfört med vajerräcke är att man kan glida längs räcket om man sitter upp på MC i kollisionen.