SMC beviljar bidrag från fonderna

2017-10-09

Under dagens styrelsemöte för SMC har bidrag beviljats för två ansökningar från medlemmar. Ytterligare 17 000 kronor har beviljats ur Rättsfonden för att ännu en gång överklaga parkeringsfrågan i Stockholm till Högsta Förvaltningsdomstolen. 40 000 kronor har beviljats till en svårt skadad medlem för inköp av ett hjälpmedel som sannolikt kan betyda ökad livskvalité. Genom SMC:s fonder kan våra MC-kompisar få stöd och hjälp när samhället i övrigt inte ställer upp. Det är unikt och något alla SMC-medlemmar ska vara stolta över!

SMC:s fonder har skapats genom bidrag av enskilda medlemmar, genom insamlingar av klubbar och länsorganisationer och genom beslut om att skänka en krona per medlem vid SMC:s årsmöten. SMC ser fram emot ansökningar till fonderna! 

Skadefonden skapades 1993 och här kan den som varit med om en MC-olycka söka bidrag till sådant som försäkringsbolag, Försäkringskassa och andra inte bidrar till. 

Rättsfonden skapades 2008 och här kan medlemmar ansöka om bidrag till rättshjälp i frågor som är av principiellt intresse för SMC och svenska motorcyklister.

Ezzos Minnesfond skapades 2011 till minne av SMC-instruktören Ezzo Forsberg som omkom i en MC-olycka.  Fondens behållning ska användas för utbildning av motorcyklister och särskilt riktas mot ungdomar.