Försäkring under SMC:s kurser

2017-12-04

Samtliga trafikförsäkringsbolag stödjer SMC:s fortbildningar under 2018 genom att låta minst trafikförsäkringen gälla även om kursen genomförs på inhägnat tävlingsområde. Flera bolag väljer även att låta kaskoförsäkringen gälla, om en sådan är tecknad, vilket betyder att du även får ersättning för skador på ditt fordon. Risken att gå omkull med sin motorcykel på en SMC kurs är minimal om man följer instruktörens rådgivning. Det är viktigt för både deltagare och SMC att kurserna är trygga och det inte blir några incidenter. SMC är givetvis mycket tacksamma för att försäkringsbolagen fortsätter att se positivt på SMC:s kursverksamhet.