Tack SMC Uppsala

2016-12-09

År efter år efterskänker instruktörer och förtroendevalda i SMC Uppsala sina ersättningar till SMC:s fonder. 2016 är inget undantag. Idag har SMC:s fonder fått ta emot totalt 12 755 kronor från SMC Uppsala. SMC riktar ett stort och varmt tack till SMC Uppsala för de generösa donationerna till våra fonder!

Bidragen från SMC Uppsala fördelas så här:

Skadefonden  6173
Rättsfonden    3. 577
Ezzos Minnesfond    2 825

Skadefonden betalar ut bidrag till personer som skadats i MC-olyckor.

Rättsfonden delar ut bidrag till personer som vill driva ärenden i domstol som är av principiellt intresse för SMC.

Ezzos Minnesfond ska användas för utbildning av motorcyklister och särskilt riktas mot ungdomar.

Vi riktar ett stort och varmt tack till SMC Uppsala.