Tack SMC Uppsala län!

2015-11-17

Varje år får vi gåvor från SMC Uppsala län till våra fonder. Det är dels den ersättning som instruktörerna avstår, dels en summa för varje deltagare på Rörken. 2015 är inget undantag. Totalt har 7 689 kronor skänkts till Ezzos Minnesfond, 2 301 kronor till Rättsfonden och 9 690 kronor till Skadefonden från SMC Uppsala län.
SMC riktar ett stort och varmt tack för de generösa donationerna till våra fonder!

Läs mer om fonderna här. 

Skadefonden

Rättsfonden

Ezzos Minnesfond