Kontrollbesiktning

Det fordon som har minst behov av kontrollbesiktning, sett till underkännandegrad är motorcyklar. Antalet underkännanden har inte ökat sedan 2004 då kontrollbesiktningen glesades ut för motorcyklar. Från och med 2018 är motorcyklar äldre än 40 år befriade från kontrollbesiktning liksom tävlingsmotorcyklar med orange skylt. Vissa amatörbyggda fordon måste genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas från kravet på besiktning.

Enligt Fordonsförordningen ska motorcyklar kontrollbesiktas första gången senast fyra år sedan de togs i bruk, därefter vartannat år. I och med att EU.s besiktningspaket implementeras i Sverige 2018 kommer motorcyklar äldre än 40 år att slippa kontrollbesiktning med motivering att de används i liten omfattning. Man utgår från fordonsåret.  Andra förändringar är besiktningsbefrielse av tävlingsfordon och vissa amatörbyggda motorcyklar. Föreskrifterna som gäller från och med 1 maj 2018 hittar du här: 

Det finns ingen fordonskategori som har så få underkännanden. Ytterst få mc-olyckor beror på tekniska fel. Även om kontrollbesiktningarna för motorcyklar glesats ut visar Bilprovningens statistik att motorcyklar är det fordon som är i bäst skick.  

 

År                   Motorcyklar            Släp              Husvagnar                Bilar
2004                    9%                       19%                     16%                     32%

2005                    9%                       22%                     13%                     32%

2006                    10%                     26%                     22%                     32%

2007                    10%                     26%                     19%                     32%

2008                    10%                     25%                     22%                     30%

2009                    10%                     26%                     26%                     29%

2010                    9%                       24%                     24%                     29%

2011                    9%                       25%                     25%                     31%

2012                    10%                     24%                     19%                     31%

Ingen statistik har publicerats för 2013. 2014 underkändes 9 % av motorcyklarna med krav på efterkontroll.

Bilprovningen har gjort två rapporter av samtliga mc-besiktningar 2004 och 2010.  De visar de vanligaste felen och mycket annat.
Bilprovningens rapport 2004.
Bilprovningens rapport 2010.

Avregleringen gav dyrare besiktningar
När kontrollbesiktningen avreglerades i Sverige steg priset på kontrollbesiktning. SMC gjorde en undersökning i slutet av 2015 som visade att det skiljer 311 kronor mellan den billigaste och dyraste kontrollbesiktningen.  Läs artikeln här.