ABS

Från 2016 har alla motorcyklar över 126 kubik som säljs i Sverige ABS-bromsar. Det är krav i EG-förordning. Ett antal studier och tester har genomförts som visar att låsningsfria bromsar ger färre olyckor och minskar skaderisken vid en olycka. Mängder av artiklar i media och medvetna val av MC-tillverkarna har gjort att motorcyklister valt motorcyklar med ABS-bromsar.

Trafikverkets djupstudier visar att en felaktig och/eller dålig bromsteknik varit avgörande för att olyckan skett och utgången av olyckan. Att bromsa en motorcykel rätt och effektivt är ett krav vid uppkörningen. Erfarenheter från SMC.s fortbildning visar att många behöver mer träning för att nå en optimal inbromsning. ABS-bromsar kan göra att olyckan undviks eller att konsekvenserna mildras.

Med ABS fördelas bromsverkan på fram- och bakbromsen och föraren riskerar därmed inte att låsa hjulen. Det gör att man bromsar effektivare, ökar kontrollen av fordonet och risken att gå omkull minskas. 

En svensk studie om effekter av ABS-bromsar publicerades 2009. Den visade att ABS skulle haft en olycksreducerande effekt av 38 % av alla olyckor med personskador i Sverige och 48 % på svåra och dödliga olyckor. Studien fick stort genomslag i svensk MC-press och övrig media. Författarna har tillsammans med MC-Folket gjort test av inbromsning med och utan ABS på grus. Även här visade resultatet att inbromsningarna blev effektivare med ABS.

SMC och NTF frågade i en attitydundersökning 2010 vilken säkerhetsutrustning motorcyklister vill ha på nästa motorcykel. 80 % skulle köpa en motorcykel med ABS.

Genom en ramförordingen i EU som började gälla 1 januari 2016 innebär de nya typgodkännandereglerna att alla motorcyklar över 126 kubik ha ABS. Mopeder och motorcyklar under 125 kubik måste ha CBS, kombinerade bromsar.

SMC anser att det är viktigt med garantiåtaganden för ABS-systemen. Kostnadseffektivitetsanalyser som gjorts visar att en motorcykel med ABS blir cirka 4 500 kronor dyrare i inköp samtidigt som servicekostnaden ökar med knappt 1000 kronor per år. Det är också viktigt att ABS  ingår i maskinförsäkring från försäkringsbolag.
SMC har efterlyst information i vägtrafikregistret om säkerhetsteknik på motorcyklar vilket började införas 2015. Detta kan ge försäkringsbolagen underlag för att fastställa premier.

Det finns en rad olika rapporter och studier om ABS. Här kan du ladda ner några.
Olycks-och skadereducerande effekter av ABS på motorcyklar, Rizzi m fl 2009.
Bosch, presentation om effekter av ABS på motorcyklar 2008
Motorcycle safety and its influence on severity of injury, Sporner m fl 2003
Insurance insitute for highway safety, D Strickland USA, 2008
Effectiveness evaluation of antilock brake systems for motorcycles, in real world accident scenarios, Roll m fl
SMC och NTF:s attitydundersökning, Nordqvist m fl 2010
Bosch har utrustat en miljon motorcyklar med ABS.