Stödremsans år 2015

Grus på belagd väg är ett gissel för motorcyklister och leder till ett antal olyckor varje år. Därför arbetar SMC aktivt för att minimera grus på vägarna. Under 2015 vill vi lyfta problematiken med grus från stödremsor.

Stödremsan är den smala grusremsa som finns utanför beläggningskanten på belagda vägar utan kantsten. Den viktigaste funktionen de har är att stödja beläggningskanten så att den inte spricker eller deformeras på annat sätt. Om fordon kommer utanför beläggningskanten dras grus från stödremsan in på vägen. De vanligaste platserna där man hittar grus från stödremsan är i korsningar och i kurvor eller när stödremsorna har kompletterats och entreprenören använt för mycket grus. 

I hela 22 procent av alla MC-olyckor med allvarligt skadade har grus varit en bidragande faktor. För SMC är det därför självklart viktigt att minska gruset på belagda vägar för att rädda liv och lem på motorcyklister. De vanligaste orsakerna till grus på vägen enligt våra medlemmar är snabellagning och stödremsor.

I Trafikverket Region Väst (Västra Götaland, Halland och Värmland) finns ett krav sedan 2011 att när man ska komplettera stödremsorna måste gruset blandas ut med minst 3 procent bitumenemulsion och gruset ska ha fraktion 0-8 mm. Kraven har införts successivt och omfattar nu 18 av 22 entreprenadområden. SMC tyckte detta var ett utmärkt initiativ och försökte få alla regioner inom Trafikverket att anta detta krav. Svaret blev nej, Trafikverket vill inte förändra gällande krav eftersom det inte är kraven som är problemet utan hur entreprenörerna utför sina uppdrag. Trafikverket ska följa upp och utvärdera hur entreprenörerna uppfyller kraven på stödremsor under året. I detta sammanhang vill man gärna ha in uppgifter från SMC:s medlemmar på stödremsor som ligger på vägen istället för vid sidan.

Därför ber vi nu våra medlemmar om hjälp att ännu ett år dokumentera och anmäla till Trafikverket för att få en ändring i kontrakten med entreprenörerna. Att stödremsorna ligger på vägen istället för vid sidan av vägen är något vi påtalat under nästan 30 år. För SMC känns det som nu eller aldrig om vi ska få en säkrare vägmiljö utan lösgrus från stödremsor.

Hur anmäler du grus?
Anmälan till Trafikverket görs till Live Trafik eller vägrapportörsnumret om du är vägrapportör åt Trafikverket.

Annars anmäler du gruset från stödremsa via länk på SMC:s startsida. En bra anmälan innehåller tid, plats (gärna koordinater) samt foto från platsen. Skriv stödremsa eller lösgrus på din anmälan. Bedömer du problemet akut ringer du först till Trafikverket på telefon 0771-921 921. Utvecklingsarbete pågår samtidigt för anmälan via SMC:s app för att säkerställa att informationen går vidare till Trafikverket. Tyvärr går det inte att anmäla via SMC-appen i dagsläget!

Du får gärna skicka en kopia av din anmälan till SMC på adress: grus@svmc.se  I slutet av MC-säsongen 2015 ska SMC nämligen ha ett uppföljningsmöte med Trafikverket och gå igenom de anmälningar som kommit in och diskutera om det finns behov av skärpta krav i resten av Sverige på förstärkta stödremsor. Råkar du ut för en olycka på grund av grus hoppas vi också att du hör av dig. 

Presentation av olika försök att förstärka stödremsor inom Vägverket 2008. 


Ett bra exempel på en dålig stödremsa. 


Ett annat exempel, 


En perfekt förstärkt stödremsa i en innerkurva någonstans i Blekinge.