Annonser

 

FIM - Federation Internationale de Motocycliste

FIMs syfte är att utveckla, främja, samordna, kontrollera och leda motorcykelverksamheten över hela världen.

FIM är en internationell organisation, verksam inom allt som rör motorcyklism och aktiv inom sport, turism, fritid, miljö, rörlighet, trafiksäkerhet, juridiska spörsmål, skyddande och försvarande av rättigheter och intressen för motorcyklister, och aktiviteter kopplade till sport som tekniska, medicinska och juridiska aspekter.

 

FIMs huvudkontor ligger i Geneve och har 28 anställda.

 

Anslutna medlemmar
98 nationella federationer (FMN) fördelade på 6 kontinentala unioner (Europa, Nordamerika, Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien). Maximalt en federation från respektive land får vara medlem. Sverige representeras av Svemo, som SMC har samarbetsavtal med.

 

Styrelsen består av president: Vito Ippolito (Venezuela), sex vicepresidenter och sex presidenter från respektive kontinental union (CONUS). Presidenten, de 6 vicepresidenterna och revisorerna i FIM väljs av generalförsamlingen.
Kongressen  hålls i oktober, med generalförsamlingen (representanter från samtliga federationer), styrelsen, kommissioner och paneler. Konferensmöten (i februari i Genevé) med styrelsen, kommissioner och paneler.

 

Kommissioner och paneler
FIM har ett antal kommissioner: Road Racing – Motocross – Trial – Enduro and Cross-Country Rallies – Speedway (Track Racing) – Fritid och turism – Rörlighet, transport, trafiksäkerhet och PR – Miljö – Kvinnlig motorcyklism – Teknisk panel – Medicinsk panel – Juridisk panel.

 

Kommissionernas och panelernas presidenter deltar i styrelsens möten utan rösträtt. Totala antalet medlemmar i kommissioner och paneler representerar omkring 150 delegater.

 

SMC har en delegat i kommissionen Rörlighet, transport, trafiksäkerhet och PR (Jesper Christensen).

 

Hemsida: www.fim-live.com