Material om vägräcken och vägmiljö

Här samlar SMC information om MC och vägmiljö, MC och vägräcken, filmer från krocktester och mycket annat. 

Synthesis oon Barrier Design for Motorcycklists Safety, U.S. Department of Transportation, USA, 2023

Motorcycle Crashes into USA 2022, National Cooperative Highway Research Progrom, USA, 2023.

Alternativa material till stödremsor, Håkan Arvidsson, VTI 2022

Olyckor och tillbud på motorcykel i samband med vägarbete, Henriksson/Forward, VTI 2021

Optimization of a motorcyclist protection system made of recycled rubber – impact simulation and test uncertainties, M. Sánchez-Lozano & D. Abellán-López 2021

Sondermarkierungen Motorradverkehr, Evaluierung, KFV Österrike 2021. En utvärdering av försök med olika vägmarkeringar inför kurvor. Utvärderingen visar stor minskning av olyckorna.

Slovenian guidelines for motorcycle safety, Infrastrukturdepartementet Slovenien, mars 2021

Safety on Victoria's roads- regional road barriers, VAG 2020

Användning av eftergivliga belysningsstolpar, Litteraturstudie och olycksstudie, VTI 2018

Säkrare vägar och gator för motorcyklister– en självklar del av Nollvisionen, SMC 2017

A crash testing Evaluation of Motorcyclist protection Systems for use on Steel W-beam Safety barriers, Joanne Baker et al. 2017

Slipperiness on contaminated road surfaces - diesel spillage and loose gravel on bare asphalt, Johan Granlund, WSP Group på uppdrag av SMC oktober 2017

Hjulburna oskyddade trafikanter på landsväg, Christopher Patten, Henriette Wallén Warner, Gunilla Sörensen VTI 2017

Development of a continuous motorcycle protection barrier system using computer simulation and full-scale crash testing, Atahan, A.O, Accident Analysis and prevention (2017).  Räckesskydd testades dels i datasimuleringar, dels i krocktester med MC-dummy. Visar att räckesskydd minskar skaderisken för dummyn samt små skador på räcket. 

Infrastructure Improvements to reduce motorcycle casualties, Austroads, Research Report AP-R515-16, 2016

Easy rider, Improving motorcycle safety on London's roads. En undersökning bland MC-förare i London om hur säkerheten kan öka för motorcyklister. 

Definition av ett säkert räcke för motorcyklister, litteraturstudie genomförd av SMC, VTI och SVBRF.  English version. 

Säkrare sidoområde från ett MC perspektiv, VTI, SMC, Svevia och KTH. En livscykel-kostnadsmodell utvecklades, visar på prestandadata för motorcyklister och hur sidoområden kan göras säkrare, finansierad av LF:s forskningsfond. Sammanfattning. 

MC-sikkerhet, handbok 621 Statens Vegvesen Norge 2007/2014

Folksam: fyra krocktester med räcken samt räckesstudie om räckes- och MC-design.  

Slutrapport, Inspektion av MPS-installationer undertre vintersäsonger från 2012-2013 till 2014-2015, Trafikverket 2015

Dödsolyckor vid vägarbeten, En studie av trafikolyckor med dödlig utgång vid vägarbeten 2003-2013. Eva liljegren Trafikverket 2014

”Skadade motorcyklister – En analys av var i vägnätet som motorcyklister skadas och skadornas svårighetsgrad, Åsa Forsman m fl VTI 2014

Motorcyclist impacts into roadside barriers. En australisk studie av 78 dödsolyckor MC-räcke som avslutas med förslag på hur en krockteststandard bör utformas (2013). 

Motorcycle crashes into road barriers; the role of stability and different types of barriers for injury outcome. En svensk studie (2012) som visar att vajerräcke är lika farligt som w-balk och kohlswa för motorcyklister. Inga förslag på hur räcken kan göras säkrare för MC. 

New standard for road restraint systems for motorcyclists. Riktlinjer för MC-vänligare räcken från FEMA.

Säkrare gator och vägar för motorcyklister. En beskrivning av MC-trafikens särskilda behov av Trafikverket i samarbete med SMC.

Motorcyklister som kolliderar med vägräcken, studie av ett antal typolyckor. Jan Wenäll VTI 2011.

Road Design for future maintenance -Life-cycle cost Analyses for Road barriers. En doktorsavhandling av Hawzheen Karim om räckens livslängskostnad samt skaderisk utifrån räckestyp.  

Motorbiking-on safer roads! En översättning av den tyska skriften nedan. 

Merkblatt zur Verbesserung der Verkherssicherheit auf Motorradstrecken. En MC-arbetsgrupp inom "Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen"har givit ut ett dokument över hur MC-vägar kan göras säkrare.

Trafikanternas uppfattning om frästa räfflor i mitten på 2-fältsväg. VTI har genomfört intervjuer med bl a motorcyklister om räfflor och jämfört med räcken.

Säkrare mc på väg. En exempelsamling med förslag på åtgärder riktad till Vägverkets regioner och väghållare som tagits fram av Vägverket och SMC.

Stödremsa, Presentation av olika försök, Hans-Gunnar Holmén  Vägverket 2008

Barriers to change - designing safe roads for motorcyclists. En rapport från EuroRAP om hur räcken kan göras säkrare för motorcyklister.

Improved road design for future maintenance - Analysis of road barrier repair costs. Licensiats tesis från 081008, Hawzheen Karim, om räcken, deras livslängd och underhållskostnad.

The risk of fatality in motorcycle crashes with road side barriers.  En amerikansk rapport om mc-olyckor mot räcken.

Vad kostar det att reparera räcken och vem betalar? Ett examensarbete vid Chalmers 2007 heter "Kostnads- och riskanalys av räckesreparationer inom Vägverket Region Väst". Här kan ladda ner och läsa dokumentet.

The influence of wire rope barrier on motorcyclists. Ett examensarbete av Tymoteusz, Högskolan Luleå från 2005 med bl a en enkät från SMCs hemsida om vad motorcyklister känner inför vajerräcken.  

Vägräcken och risker för påkörning i liten vinkel.  Studie av Håkan Andersson VTI 2005 på uppdrag av Trafikverket som säger att ju fler motorcyklister kommer att dö i räckesolyckor ju fler räcken som sätts upp.

Motorcyklar och vägräcken.  Göran Nilsson VTI 2002 på uppdrag av Trafikverket som säger att riskerna för motorcyklister i samband med vägräcken bör minskas så mycket som möjligt.

Spansk räckesstandard (svensk översättning)  för mc-vänliga räcken, del 1 och del 2. 

Portugisisk lag om var mc-vänliga räcken och/eller räckesskydd ska sättas upp. Reglemente och  Law 33-04

FEMAs vägräckesprojekt - en litteraturstudie om motorcyklister och vägräcken samt hur motorcyklisternas säkerhet kan öka vid kollisioner med räcken.

The Road to Success - goda exempel från Europa på hur vägräcken kan förbättras för motorcyklisternas säkerhet.

Motorcycle impact to roadside barriers - real world accident studies, crash tests and simulations carried out in Germany and Australia.  En kort rapport, 13 sidor, på engelska som beskriver verkliga olyckor och tester från Tyskland samt datasimulationer mellan motorcyklar och vajerräcken i Australien. Studien visar att vajerräcken är det sämsta tänkbara räcket för motorcyklister, både då det gäller stolpar och vajrar.