Resultat av P-avgift för MC och moped

Under maj-juni har Stockholms stad monterat skyltar med krav på avgift för att parkera motorcyklar och moped klass I i Stockholm. Samtidigt har förbud mot parkering under längre tid än en-tvp timmar införts på vissa parkeringar. Resultatet blev det vi förutspådde- fordonsägare tar av skyltar och väljer bort MC-parkeringarna. Nu är många MC-parkeringar öde och staden får därför inga intäkter. Var det verkligen detta politikerna i Stockholms stad ville?

Varje dag ser vi bilder på Facebook som visar att Stockholms stad monterar upp avgiftsskyltar på MC-parkeringar på gata efter gata. Trots att Daniel Hellden (mp) lovat att inte ta bort några MC-parkeringar har platser försvunnit. Bilderna till höger visar tydligt vad som händer när man dels inför P-avgifter, dels inför förbud att parkera MC och moped längre tid än en timme! Då försvinner möjligheten för pendlare att använda P-platserna och de blir tomma. 

Och frågan är vad som händer nu. MC-parkeringarna gapar nämligen tomma. Både parkerande MC-och mopedägare väljer att plocka bort registreringsskyltar. Dessutom får inte MC-och mopedägare som har boendetillstånd parkera på en MC-parkering utan måste stå i en "vanlig" P-ruta. Ett smart sätt att använda stadens gator? Knappast. 

SMC och SMC Stockholm har varnat för den här utvecklingen. Införandet av avgifter leder inte till minskad trängsel och ökad framkomlighet. Det bidrar till ökad oreda bland fordon som parkerar. Det ger medborgare längre pendlingsresor och sämre livskvalité. Det ökar kostnaderna för pendlare som väljer MC och moped.  

Vad var syftet med avgift för MC och moped?
Syftet med förslaget och innehållet i utredningen var att minska biltrafiken i staden och öka tillgängliga bilparkeringar med 15 procent. Ingenstans förklarades hur detta hänger ihop med att införa P-avgift för mopeder och motorcyklar med tusentals kronor per månad. MC och moped nämndes inte som något problem då det rör parkering och framkomlighet - tvärtom har Stockholms stad i Framkomlighetsstrategin sagt att MC/moped är ytsnåla fordon.  

I protokollet från kommunfullmäktige framgår tydligt att den politiska majoriteten anser att avgifterna för MC och moped ska öka tillgången på parkeringar i staden. Man har inte utrett hur MC-parkeringarna används utan enbart förutsatt att de enbart används som besöksparkeringar under max två timmar. Verkligheten är ju som alla vet att de använts av pendlare som kunnat spara tid, pengar och få ökad livskvalité genom att köra MC och moped till jobbet. 

MC-parkering i Stockholm - detta har hänt. 

Snart är det val. Påverka dina politiker. 

 

Foto nedan: Staffan Ifvarsson

Så här såg det ut på den gamla goda tiden - innan P-avgiften infördes för MC och moped. Åtta MC och mopeder upptog en yta motsvarande en bil. Åtta personer tog sig t o r till jobbet på en tvåhjuling. 

 

Under maj-juni har avgift införts. Plötsligt stod bara en moped - utan registreringsskylt- i MC-rutan. Mopeden betalar ingen avgift. Sju personer har valt andra färdmedel. 

 

Några veckor senare har även mopeden utan registreringsskylt försvunnit från MC-rutan som nu är helt tom. Åtta personer har övergått till att ta sig till och från jobbet på annat sätt. Inget fordon betalar avgift i MC-rutan. 

 

Hur länge får MC-parkeringen vara kvar? Sannolikt ingen längre tid eftersom alla rutor på P-platsen är fulla - utom MC-rutan som tidigare rymde åtta fordon för åtta pendlare.

Klicka på bilderna för större format. Foto: Staffan Ifvarsson

MC-parkering i Stockholm - detta har hänt. 

Så här såg det ut på den gamla goda tiden - innan P-avgiften infördes för MC och moped. Åtta MC och mopeder upptog en yta motsvarande en bil. Åtta personer tog sig t o r till jobbet på en tvåhjuling. 

 

Under maj-juni har avgift införts. Plötsligt stod bara en moped - utan registreringsskylt- i MC-rutan. Mopeden betalar ingen avgift. Sju personer har valt andra färdmedel. 

 

Några veckor senare har även mopeden utan registreringsskylt försvunnit från MC-rutan som nu är helt tom. Åtta personer har övergått till att ta sig till och från jobbet på annat sätt. Inget fordon betalar avgift i MC-rutan. 

 

Hur länge får MC-parkeringen vara kvar? Sannolikt ingen längre tid eftersom alla rutor på P-platsen är fulla - utom MC-rutan som tidigare rymde åtta fordon för åtta pendlare.