Påverka politiker!

SMC jobbar alltid med trafikpolitiska frågor. Här kan du bidra till arbetet genom att ställa frågor till politiker.

Vilken politiker och vilket parti är bäst på MC frågor?
Ingen har väl missat att det varit val och SMC var givetvis med och pratade för vår sak inför det. Du såg oss kanske i något av TV-inslagen nyligen?

Inför valet samlade vi kontaktuppgifter till de fem politiker som stod högst upp på partiernas röstsedlar, i riksdag och i de största kommunerna i landet. Även nu efter valet vore det bra om du ville påminna dessa politiker om MC-frågor och SMC.
Här finns tre viktiga frågor som vi ber dig att skicka vidare till politikerna, allt är givetvis anpassat så vi får gehör och genomslag hos våra politiker.

Gå in på www.vagforalla.se och sätt tryck på våra politiker.
 
Påverkansarbetet kommer givetvis att fortsätta även nu när valet är över och de folkvalda påbörjar sitt politiska arbete för kommande mandatperiod.

 

Varför?

Vi tycker att motorcyklister är smarta - för det är smart att köra små och klimatsmarta tvåhjulingar istället för bilar. Det är enkelt för motorcyklar och moped att dela gemensamma parkeringsytor och på så sätt frigöra utrymme för andra. Det är smidigt att ta sig fram på motorcykel och genom fildelning minskar man köerna i storstäder. Att köra MC eller moped sliter inte på vägbanorna såsom tyngre fordon gör. Och inte minst, det är roligt att köra motorcykel.

Vi motorcyklister har en del särskilda behov i trafiken, inte minst att man tar hänsyn till oss som oskyddade trafikanter när man planerar väg- och gatumiljöer parkeringsmöjligheter, rondellutsmyckningar och andra utformningar som i vissa fall kan utgöra rena faror. Tyvärr glömmer beslutsfattare bort oss alldeles för ofta!

 

Uppvakta gärna fler lokala politiker

Här ger vi dig tips på frågor som du gärna får ta med till dina lokala politiker. Skriv ut en fråga nedan. På papperet finns yta för dig att fylla i dina kontaktuppgifter så att politiker kan nå dig om du inte får svar direkt. Det finns även kontaktuppgifter till SMC:s kansli, med en hälsning till lokalpolitikerna att de gärna får skicka en kopia på sitt svar till oss.

Klicka på bilder nedan och skriv ut frågor att ta med till politiker.

Utformning av gator
och vägmiljö
Underhåll av gator och vägar MC- och mopedparkering

För städer som diskuterar att, eller redan har, infört höga P-avgifter för MC
Skriv ut och dela ut den här till bilister!

Om du parkerar motorcykeln på en bilruta, skriv gärna ut denna och sätt under vindrutetorkarna på bilarna runt omkring. Klicka på bilden för att ladda ner.

 

Du som betalar för boendeparkering och måste ställa din motorcykel på en bilplats. Skriv ut denna lapp och färst på din motorcykel, så att övriga förstår varför du opptar en bilplats.

 

Klicka på bilden för att komma till vagforalla.se där du kan ställa frågor till utvalda politiker!

 

 

 

 

 

 

Inför valet ställde vi ytterligare frågor till de åtta partier som finns i riksdagen. Vi har frågat ledamöter i Trafikutskottet eftersom de beslutar i de viktigaste frågorna som rör svenska motorcyklister. Läs frågor och svar här.


Se och hör riksdagspolitiker i Trafikutskottet sammanfatta en hälsning till Sveriges MotorCyklister.Länkar till fakta och information om:

Trafik och politik - översikt

MC Parkering

Väg- och trafikmiljö

Remissvar och yttranden

Saker som rör motorcyklar

Saker som rör mototcyklister