NTF har försatts i konkurs

2022-04-20

Trafiksäkerhetsföreningen NTF försätts i konkurs sedan visselblåsare inom organisationen larmat om ekonomiska oegentligheter och anklagelser om ekonomiska brott, skriver Dagens Nyheter. Det mesta av NTF:s verksamhet finansieras med stöd från Trafikverket. ”Oprofessionellt och genomkorrupt” säger en av visselblåsarna, Malte Burwick som är chef för NTF Öst. SMC lämnade NTF 2020 eftersom organisationerna hade helt olika bild av hur trafiksäkerhetsarbetet för motorcyklister och mopedister skulle bedrivas.

Den 12 april avgick NTF:s styrelseordförande Benny Örnerfors med omedelbar verkan. Dagen efter beslutade den övriga styrelsen enhälligt att begära föreningen i konkurs. Tidigare, i mitten av mars, slog en revisionsrapport fast att det var omöjligt att fastställa hur stora delar av bidragen från Trafikverket hade använts. En av de visselblåsare som hade slagit larm är Malte Burwick. Till DN säger han:(betalartikel)

– Jag har aldrig varit med om något liknande som när det gäller hur pengar hanteras inom NTF. Det är djupt oprofessionellt och genomkorrupt. 

NTF har regionala avdelningar som inte berörs av konkursen utan fortsätter sin verksamhet som tidigare. 

Här beskriver SMC varför vi lämnade NTF 2020.