Antalet körkortstagare på MC ökade jämfört med ifjol

2022-11-11

Totalt godkändes 10 654 i de tre olika MC-körkortsklasserna jämfört med 10 269 under 2022. Kvinnor godkänns i högre grad i kunskapsprov men underkänns oftare i körprov för A2 och A. Ett trendbrott noteras dock för körprov A1 där kvinnor godkänns i högre grad än män! Antalet kvinnliga körkortstagare har ökat något jämfört med 2021 och motsvarar 13,52 procent under 2022. SMC gratulerar alla nya motorcyklister!

De sista körproven för motorcykel är genomförda och SMC har studerat Trafikverkets statistik för körkortstagare för perioden januari-oktober. Antalet körkortstagare har ökat med 385 personer jämfört med 2021. Fler har klarat samtliga A-behörigheter, A1, A2 och A körkort.

Väntetider
SMC har fått ta emot många klagomål på långa väntetider till körprov under 2022. Särskilt långa väntetider för kunskapsprov på engelska med tolk som uppgår till sex månader. Det finns inga kunskapsprov för MC översatt till andra språk (för B finns prov på 14 språk).

Fler tjejer och ungdomar
För tredje året i rad har antalet tjejer som tar körkortet ökat. 1 441 tjejer tog en A-behörighet 2022 vilket är en liten ökning. Kvinnornas andel av körkortstagarna är 13.52 %. Körkortstagandet ökar även för lätt MC där 16–18-åriga ungdomar finns.


Skillnad mellan anmälda via trafikskola och privat
Trafikverket redovisar skillnad i godkännande mellan elever som anmält sig privat eller via trafikskola till körprov. Av de 8 918 som anmälde sig via trafikskola godkändes 72,3 procent (6 477 personer). Av de 7 420 som anmälde sig privat godkändes 56 procent (4 177 personer), en minskning med 4 procent! Enligt SMC:s körkortsstudie 2021 har majoriteten av körkortstagarna tagit lektioner på trafikskola men alla väljer inte att boka körprov genom skolan.


Skillnader i godkännanden mellan kön
Då det gäller godkännandegraden klarar tjejerna kunskapsprovet något bättre än killar, 54,1 respektive 50,23 procent. Men att bara 50,8 procent av samtliga klarar teoriprovet visar att körkortstagarna är dåligt förberedda. Bäst med teorin lyckas A-eleverna i Östersund där 63,6 procent godkänns.
Skillnaderna i godkännande vid körprov mellan könen kvarstår. Andelen godkännanden i A-proven är 57,8 procent bland kvinnorna och 67 procent bland männen. I A1-proven ser vi ett trendbrott där godkänns 59,2 procent av tjejerna och 56,8 procent av killarna. Trots jämlika resultaten under 2021 ser vi skillnaden mellan resultaten av A2-proven ökar igen, här godkänns 65,6 procent av tjejerna och 69,7 procent av killarna.


Skillnader mellan provorter
Precis som tidigare år är de lokala skillnaderna stora. Lägst andel godkända kvinnor hittar man i Östersund, där godkändes bara 39,4 procent av tjejerna på A-proven! I Skövde däremot godkändes hela 77,6 procent av de kvinnliga körkortstagarna. Detta är dock en stor minskning jämfört med 2021 där 85,5 procent klarade A-provet i Växjö. Killarna lyckades bäst i Falun där 86,9 procent godkändes jämfört med 45,2 procent i Sollentuna där killar underkändes mest i landet.

 

Körkortsklass 2022 2021 2020 Kvinnor 2022
A1 1028 969 802 140
A2 1684 1552 1426 202
A 7942 7748 7606 1099
Totalt 10 654 10 269 9834 1441

 

Länk till Trafikverkets körkortsstatistik