Trafikverket backar om hastighetssänkningar

2021-10-29

Trafikverket har föreslagit att hastigheten ska sänkas på många vägar från 90/100 till 80 km/t. Beslut skulle fattas om detta 1 november. Förslaget har fått mycket kritik. Under denna vecka fanns en debattartikel i DN från 43 kommunal- och regionalråd från södra Norrland och Dalarna. Idag berättar Trafikverket följande på sin hemsida: "Samtliga hastighetsförändringar som var planerade till den 1 november 2021 kommer inte att beslutas då utan senare. Hastighetssänkningarna kommer tidigast att införas när den nya nationella planen är fastställd."

SMC har sedan 2016 svarat på remisser om förslag till sänkta hastigheter från Trafikverket, läs här om hur SMC svarade 2021.  Alla vägar som har trafikflöde över 2000 fordon per dygn får sänkt hastighet om de inte har mitträcken. Kritik har kommit från många håll; kommuner, näringsliv, regioner och organisationer, bland annat SMC. Denna vecka kom massiv kritik från 43 kommunal- och regionråd mot sänkta hastigheter i Jämtland, Härjedalen, Gävleborg och Dalarnas län i en debattartikel i DN. 

Trafikverket har aldrig tidigare ändrat något beslut om sänkt hastighet men idag, 29 oktober, berättar man på sin hemsida att man inte beslutar om sänkta hastigheter 1 november 2021 vilket var planerat. Beslut ska fattas sedan den nya nationella planen är fastställd. Läs mer på Trafikverkets hemsida

SMC ser fram emot vad som händer i frågan och hoppas att Trafikverket lyssnar på remissinstanserna. Mitträcken och sänkt hastighet är bara två exempel för ökad trafiksäkerhet. Det finns många åtgärder som kan vidtas för att minska olycksrisken, t ex förbättrad friktion, åtgärder i kurvor och korsningar, viltstängsel, mitträffling, rensade sidoområden med mera vilket SMC, kommuner och regioner föreslog.