SMC Stockholm svarar på Kollektivtrafikplan 2050

2021-09-27

Befolkningen i Stockholms län beräknas öka med 42 procent till 2050. Ett mål för Stockholms län är att kollektivtrafikresandet ökar med 66 procent alternativt att bilresandet minskar i motsvarande grad. SMC Stockholm ber planerarna att inkludera MC och moped i kollektivtrafikplan 2050. Det kommer alltid att krävas individuella transporter och då är MC och moped yteffektiva och smarta fordon. SMC vill att MC tillåts i fler bussfiler.

Läs mer på SMC Stockholms hemsida.