MC-ägarna är bäst på att ta hand om sina fordon

2021-01-21

MC-ägare är de fordonsägare som är allra bäst på att ta hand om sina fordon. Knappt tio procent av motorcyklarna som kontrollbesiktas i Sverige måste komma in på efterkontroll. Det kan jämföras med en dryg femtedel av bilar och tunga bussar samt 43 procent av tunga lastbilar enligt statistik från Transportstyrelsen. Bäst på att ta hand om sina motorcyklar är MC-ägarna i Blekinge där bara 5,84 procent behöver komma in på efterkontroll. Sämst statistik har MC-ägarna i Gotland där 13,96 procent måste göra en efterkontroll av sin motorcykel. God omvårdnad ger dessutom säkrare fordon och leder till färre olyckor.

Läs mer om kontrollbesiktning av motorcyklar här.