Handledarskap minskas från 15 till fem och gäller fem år

2021-11-10

Från och med den 1 december gäller nya regler rörande handledarskap vid privat övningskörning. Antalet godkännanden sänks från 15 till fem vilket är rimligt. Men, varje godkännande gäller fem år, även sedan eleven fått sitt körkort. SMC tror att det kan minska möjligheten att hitta en motorcyklist som ställer upp som handledare vid privat övningskörning. Handledargodkännanden i Vägtrafikregistret som finns kvar sedan tiden före 1 februari 2012 kommer inte heller att raderas. Det innebär att vissa handledare kan ha fyllt kvoten med elever som sedan länge avslutat sin utbildning. Infrastrukturminister Tomas Eneroth uttalade nyligen i riksdagen att handledare kan söka dispens att söka undantag från den nuvarande begränsningen. Detta är dock inte bekräftat av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens nya regler handlar om att motverka fusk vid förarprov och illegal utbildning i trafikskolor. Tyvärr kommer det att ske på bekostnad av trafiksäkerheten. Privat övningskörning ger mängdträning vilket är en viktig del av körkortsutbildningen parallellt med lektioner i trafikskola. Men ingenstans har värdet av privat övningskörning diskuterats, enbart hur de som begår lagbrott ska stoppas. Den enkät som SMC gjorde i somras visade att ytterst få ställer upp som handledare för att tjäna pengar. Det handlar om att hjälpa en närstående eller kompis att få ett körkort och bli en säker förare. De flesta anser att det är självklart att inte ta betalt för privat övningskörning. Man ställer upp som handledare för att hjälpa andra, bidra till återväxten och skapa säkrare MC-förare.

Bike Babes är ett av landet största motorcykelnätverk med 3 800 kvinnliga medlemmar. Hur går det till att bli handledare i gruppen och är det viktigt att ställa upp för varandra för att fler ska få MC-kort? 

– Att ställa upp som handledare för varandra i gruppen om man har möjlighet är en självklarhet. Vi har en egen sida på Facebook där de som ska ta MC-kort kan söka handledare och många har flera handledare samtidigt för att få in mängdträningen som behövs för att känna sig som en säker förare.

Men tror du att de som blir handledare känner till de nya reglerna?
– Det tror jag verkligen inte. Det känns som att de nya reglerna motverkar sitt syfte. Det är synd att beslutsfattarna inte tänker till ett varv extra, det här kommer troligen att göra att färre klarar att ta sina MC-kort, säger Karin Pontén i Bike Babes.

SMC håller med om att det är rimligt att minska antalet handledargodkännanden men att det är en självklarhet att ett handledarskap då måste upphöra omedelbart efter att en körkortstagare godkänts vid körprov. Istället finns eleven registrerad på handledaren i hela fem år vilket motverkar möjligheten för handledaren att ta sig an nya elever. Det är också självklart att alla handledarskap som finns kvar i Vägtrafikregistret sedan tiden före den 1 februari 2012 tas bort omedelbart ur Vägtrafikregistret. Detta har SMC föreslagit i flera remissvar till Transportstyrelsen som tyvärr inte har tagit hänsyn till det i sitt beslut. SMC fortsätter informera beslutsfattare och politiker om konsekvenserna med de nya reglerna, med syfte att få till en förändring.

Så här svarar Transportstyrelsen på SMC:s remissvar: ”Femårsgränsen är reglerad i körkortslagen och är därför inget som Transportstyrelsen kan ändra. Transportstyrelsen håller med om att privat övningskörning har stort värde, men om handledarskapen avslutas så snart den som handletts tagit körkort har en begränsning av antal elever ingen större effekt. När det gäller att ta bort alla handledarskap före 2012 så innebär bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) att gynnande beslut inte får ändras annat än om vissa förutsättningar är uppfyllda. Handledarskapen gäller tills vidare om inte annat är reglerat. Däremot kan individer få bort gamla godkännanden som medgetts före 2012 genom att kontakta Transportstyrelsen. Vi avser därför inte vidta några åtgärder i dagsläget. Vi tar med synpunkterna från enkäten i framtida regelarbeten.”

Länk till SMC:s remissvar

Länk till Transportstyrelsens sida med konsekvensbeskrivning och sammanställning av remissvaren

Länk till ministerns svar på fråga i riksdagen. 


I Bike Babes är det självklart att ställa upp som handledare vid privat övningskörning. Foto: Jörgen Hildebrandt


Härlig MC-gemenskap finns i Bike Babes