4 298 nya motorcyklister första halvåret 2021

2021-07-06

Allt fler väljer att ta körkort för motorcykel. Under det första halvåret 2021 har 4 298 tagit MC-kort vilket är 511 fler jämfört med förra året. Trots pandemin har både antalet genomförda kunskaps- och körprov ökat jämfört med föregående två år. Även om det svårt att få tider för prov visar statistiken att Trafikverket lyckats genomföra fler MC-prov än tidigare. SMC gratulerar alla nya motorcyklister och hoppas trenden fortsätter resten av året!

Många vill ta körkort för MC. Det verkar som om pandemin fått många att ta tag i körkortstagandet. Köerna är långa till både trafikskolor och förarprov. Körkortstagare efterlyser handledare vid privat övningskörning bland vänner, familj, i MC-klubben och på sociala media.

Godkännandegrad trafikskola/privat
Numera redovisar Trafikverket godkännandegrad utifrån om man bokat prov som privatist eller via trafikskola. Godkännandegraden är betydligt högre för samtliga prov för dem som bokar prov genom trafikskola jämfört med privatisterna.

Godkända prov första halvåret 2021
A: 3217
A1: 421
A2: 660
Totalt: 4 298

Skillnad i kön
Fortfarande underkänns tjejer oftare än män i körproven för A1 och A2. I A2-proven lyckas tjejerna bättre än killarna. Tjejerna godkänns något mer än killarna i kunskapsproven. 

Kunskapsprovet
Då det gäller teoriprovet klarar drygt 63 procent provet vid första försöket vilket är en klar förbättring jämfört med 2020. 2 193 fler kunskapsprov har gjorts under 2021 vilket är mycket positivt. 

Med tanke på köerna till både kunskaps- och körprov är det viktigt att du är väl förberedd när du kommer till provet!

Trafikverkets förarprovsstatistik

SMC:s statistik över prov första halvåret 2019-2021

 

aron och lena