Svar från EU-kommissionären om strafftullar

2019-07-02

I början av maj vädjade SMC till EU-kommissionär Cecilia Malmström (l) och bad henne ta bort förslag på strafftullar på delar till motorcyklar och mopeder från USA. Vi framförde att MC-ägarna och MC-branschen inte har någon del i den pågående konflikten som rör flygplansindustrin, därför finns det ingen anledning att blanda in MC-ägarna i denna konflikt med USA och bestraffa deras köp av delar med ett högre pris. Nu har Malmström svarat i ett brev att förhandlingar pågår med USA, att EU vill få ett slut på WTO- tvister med USA om subventioner till flygplan. Malmström förklarar bakgrunden till varför MC-delar finns med på listan och säger att strafftullarna är en sista utväg efter avgörande från WTO. Hon är fortfarande övertygad om att EU och USA kommer överens vid förhandlingsbordet. Skulle listan bli aktuell kommer kommissionen att beakta SMC:s synpunkter.

Bakgrund
SMC har tidigare berättat om den pågående handelskonflikten mellan EU och USA. Den  rör flygplanstillverkare på var sin sida av Atlanten och har lett till att EU-kommissionen publicerat en lista med produkter som kan bli belagda med extra tull på upp till 100 procent.  
Listan är elva (!) sidor lång och innehåller mängder av produkter - dock ingen som har anknytning till flygindustrin. Det handlar om fisk, skaldjur, ost, svamp, grönsaker, nötter, frukt, te, kaffe, ris, godis, matoljor, kakao, choklad, juicer, ketchup, soja, vin, sprit, vinäger, tobak, lim, väskor, plånböcker, necessärer, bomull, traktorer, skogsmaskiner, helikoptrar, spelautomater, spel, delar till cyklar samt gymutrustning. Extratullar föreslås också på delar till motorcyklar och mopeder. 

Liksom tidigare gånger då EU-kommissionen föreslagit strafftullar på motorcyklar och MC-delar är SMC:s inställning att handelskrig inte ska genomföras på bekostnad av motorcyklisterna och de som jobbar i MC-branschen. MC-ägarna har ingen del i detta och ser ingen anledning till varför Europas motorcyklister och alla som arbetar i MC-branschen ska bestraffas i en konflikt som rör flygplansindustrin. Ägare till amerikanska motorcyklar har ingen valmöjlighet när de ska köpa delar till sina fordon. De bestraffas med ett mycket högre pris. Åtgärden går långt över gränsen. Det finns också en uppenbar risk att trafiksäkerheten försämras när MC- och mopedägare inte har råd att byta nödvändiga delar. Det finns tillräckligt mycket produkter i flygplansindustrin som kan beläggas med extra tullar.   SMC bad därför Cecilia Malmström att delar och tillbehör till motorcyklar och mopeder från USA ska strykas från listan. SMC:s brev

Svar från Cecilia Malmström
Malmström tackar för synpunkterna från Sveriges motorcyklister och beskriver vad som hänt i konflikten mellan USA och EU. WTO (World Trade Organization) ger rätt att införa sanktioner om någon av parterna inte följer WTO:s beslut. Nu inväntas svar från WTO:s skiljeman.

Malmström understryker vikten av dialog för att få slut på tvister. Alla andra möjligheter måste vara uttömda innan strafftullar blir ett alternativ. Malmström avslutar brevet med att förklara att hon är besluten att nå en förhandlingslösning med USA. Om detta inte är möjligt, då kommer våra synpunkter att beaktas. 

SMC och våra internationella samarbetspartners FEMA och FIM kommer givetvis att fortsätta att bevaka och påverka i frågan. 

Svar från Cecilia Malmström 


EU-kommissionär Cecilia Malmström(l) är sedan 2014 ansvarig för handel och handelsavtal i EU-kommssionen. 

Medan EU smider planer för att införa strafftullar gör USA detsamma. En lista har presenterats som innehåller massor av produkter - även motorcyklar mellan 500-700 kubik samt delar och tillbehör till motorcyklar. FEMA har bett vår systerorganisation i USA, AMA, att uppvakta sina politiker. Förslaget kommer att slå hårt mot både motorcyklister i USA och MC-tillverkarna i Europa. 
Hela listan.