Sänkt hastighet- nej tack!

2019-07-03

Just nu pågår ett omfattande arbete inom Trafikverket för att sänka hastigheterna på mängder av vägar från 90 till 80 km/timmen. Alla vägar som inte har ett mitträcke ska få sänkt hastighet enligt Trafikverkets modell som man presenterade 2016. SMC, kommuner, regioner, näringsliv och intresseorganisationer framförde redan då kritik mot förslaget. Det kommer att öka tider för transporter, pendling och resor, framförallt i landsbygden där många långa sträckor på lågtrafikerade vägar får sänkt hastighet.

Trafikverkets förslag bygger på en akademisk modell. Ingen har gått in och tittat på olyckorna och bakomliggande faktorer på någon av sträckorna. Det finns inte heller någon analys av hastighetsefterlevnaden på respektive väg. Trafikverket förklarar helt enkelt att det inte finns några andra åtgärder eller alternativ till att öka trafiksäkerheten förutom att bygga mitträcken eller att sänka hastighet. SMC håller inte med om detta. 

SMC har gått in och studerat alla MC-olyckor under de senaste fem åren på varje väg där Trafikverket vill sänka hastigheten och konstaterat att varken sänkt hastighet eller mitträcken minskat olyckorna nämnvärt. Olyckorna handlar om misstag hos MC- eller annan fordonsförare, om bristande underhåll och om vilt. Det handlar om olyckor i korsningar där trafikanterna inte sett varandra, omkullkörningar i cirkulationsplatser på grund av halka och avkörningar i kurvor, till exempel på grund av grus, fel körteknik och ibland för hög hastighet. 

Hittills har SMC besvarat tio remisser som samtliga föreslår sänkning av hastighetsgränserna i Halland och Västra Götaland. Under veckan har ytterligare 21 remisser kommit in som föreslår hastighetssänkningar i Östergötland, Västmanland, Örebro och Uppsala län. SMC kommer att fortsätta besvara dessa remisser och framföra att det finns andra åtgärder som ökar trafiksäkerheten utöver att sänka hastigheten och bygga mitträcken. Tyvärr har det hittills varit uppenbart att Trafikverket redan bestämt sig för att sänka hastigheterna runt om i landet innan man skickar ut förslagen, eftersom man inte tar till sig något av det SMC och många andra framför. 

Läs samtliga remissvar här.


Många vägar kommer att få hastigheten sänkt från 90 till 80 km/timme.