Konferens om räcken och M i Italien

2019-09-24

I slutet av september arrangerade European Road Federation, ERF och FEMA en gemensam konferens om räcken och MC-säkerhet på det italienska testhuset AISICO. ERF är en organisation för entreprenörer och tillverkare av vägutrustning. Föreläsningar om standard, dummys, olycksstatistik och behov av nationella krav avlöste varandra under konferensen som dessutom innehöll hela tre krocktester. Idag finns ingen teststandard som omfattar motorcyklar, endast en teknisk specifikation. Det är stora skillnader i inställningen till räcken och motorcyklisternas säkerhet mellan länder i Europa och världen.

FEMA och ERF har tagit fram ett gemensamt dokument som beskriver motorcyklisternas behov av säkerhet, bland annat då det gäller räcken. Föreläsningar om standard, dummys, olycksstatistik och behov av nationella krav avlöste varandra under konferensen som dessutom innehöll hela tre krocktester på ASICO. Idag finns ingen teststandard som omfattar motorcyklar, endast en teknisk specifikation. Det är frivilligt för varje land att ställa krav på att de räcken som sätts upp ska vara testade för MC enligt specifikationen och har så kallade Motorcycle Protection System, MPS som skyddar stolparna. I Sverige dessa räcken sättas upp i samband med nybyggnation på avfarter från motorväg och i ytterkurvor med snäv radie.

Från Sverige deltog Maria Nordqvist SMC och Fredrik Sangö, från räckestillverkaren Nordic Road Safety, NRS. Fredrik arbetar med utvecklingsfrågor och deltar i standardiseringsarbetet i Europa.

-          Även om det vore önskvärt med en standard kommer det inte att vara lösningen för ökad MC-säkerhet. Det är betydligt viktigare att varje land ställer krav i regelverk och upphandling att räcken ska vara testade även för MC. Mitt tips till SMC är att samla information från övriga Europa och visa väghållare och politikerna förbättringspotentialen i Sverige, säger Fredrik Sangö, NRS.

För SMC är räcken en symbolfråga. Sverige ligger långt efter andra länder då det gäller val av sidoområdesåtgärder, val av räcken, installation av räcken, krav på utbyte av räcken efter olyckor, utbytesprogram av befintliga vägar och installationer av räcken med MPS. Sverige har en hög andel dödade i räckesolyckor i förhållande till andra länder. 

Läs mer på sidan om vägräcken.


Vilka fordon är räckena testade för att klara? Som du ser saknas motorcykeln.